Handelsbanken decentraliserar delar av dataverksamhetenHandelsbanken decentraliserar därför delar av dataverksamheten till Malmö och Linköping.

Till Malmö förläggs all utveckling och underhåll av bankens system för betalningar. I Malmö ligger sedan tidigare utvecklingen av självbetjänings-system. Bankens Internetsupport finns också sedan tidigare i Malmö.

Till Linköping förläggs utvecklingen av bankens internationella Internettjänst och viss annan spetsteknologi.

Avgörande för val av orter har främst varit:

· Aktiv högskola
· Tillgång på erfaren IT-personal
· Banken har regionhuvudkontor på orten

<br>För ytterligare information kontakta: <br> <br>Lars O Grönstedt, vVD affärsutvecklings- och IT-ansvarig, tel: 08-701 1633 <br>Björn Börjesson, vVD, regionbankschef, tel: 040-24 50 51 <br>Hans-Olof Harrison, vVD, regionbankschef, tel: 013-28 91 04 <br> <br> <br>

Prenumerera