Handelsbanken Finans förvärvar danskt finansbolag

Report this contentSpartacus är verksam inom konsumentfinansiering via återförsäljarsamarbeten. Företaget grundades 1983 och har idag bl a ca 20 % av marknaden för husvagnsfinansiering samt en betydande verksamhet inom finansiering av lantbruksmaskiner och personbilar. Genom dotterbolaget Spartacus Finans A/S bedrivs också leasingfinansiering till företag. Bolagen hade per 99-12-31 en kreditvolym om drygt 450 mDKK.

Ulf Riese, VD Handelsbanken Finans säger i en kommentar:

- I koncernen ser vi hela Norden som vår hemmamarknad. Under en lång rad år har vi byggt upp vår nu ledande roll inom Säljfinansiering i Sverige. I Finland har vi en stark marknadsposition och i Norge är en motsvarande verksamhet under uppbyggnad.

- Den danska marknaden ser vi lika intressant som de övriga nordiska marknaderna. Dessutom bedriver allt fler av våra kunder bland återförsäljarna sin verksamhet i flera nordiska länder. Då är det viktigt att kunna erbjuda samma lösningar i hela Norden. Genom förvärvet blir vi ett komplett nordiskt finansbolag också inom Säljfinansiering med ett gediget lokalt kunnande i Danmark. Spartacus är ett framgångsrikt företag och vi ser betydande utvecklingsmöjligheter också i ett nordiskt perspektiv.

För ytterligare information kontakta: <br>Ulf Riese, VD Handelsbanken Finans, tel +46 8 7014660 eller <br>Lars Kahnlund, Rörelsechef Norden, Handelsbanken Finans, tel +46 8 7014807 <br> <br>Handelsbanken Finans ingår i Svenska Handelsbankskoncernen och är den enda bankägda finansbolagsverksamheten i Norden med ett heltäckande sortiment av lokala finansbolagstjänster i de 4 nordiska länderna: Konsumentkrediter och selektiva kontokort genom återförsäljarsamarbeten, leasing, avbetalning, finansieringssamarbeten med leverantörer av investeringsobjekt, finansiering av tjänstebilar samt fakturatjänster och inkasso. <br> <br>

Prenumerera