Handelsbanken flyttar fram positionen på kapitalmarknaden

Report this content

I en turbulent finansmarknad satsar Handelsbanken på att erbjuda kunderna en produktneutral, samordnad och heltäckande rådgivning och analys. Handelsbankens ambition är också att erbjuda ett brett produktsortiment inom aktie-, ränte- och valutaområdet. Mot den bakgrunden kommer de verksamheter som omfattar aktie-, valuta-, ränte- och derivathandel, corporate finance, lån i den publika kapitalmarknaden samt aktie- och kreditanalys, att sammanföras till en gemensam enhet, Handelsbanken Capital Markets.
 
Handelsbanken Capital Markets prioriterade kunder är nordiska institutioner och företag, internationella institutioner och företag samt privatpersoner och mindre institutioner genom bankens kontorsrörelse. Genom den samordning av verksamheterna som genomförs kommer bankens hela sortiment av tjänster och produkter inom kapitalmarknaden att kunna erbjudas kunden vid ett och samma tillfälle. Samordningen skapar också möjligheter att erbjuda nya kombinationsprodukter omfattande såväl aktier, ränta som valuta. Förändringen kommer även att möjliggöra ett effektivare utnyttjande av bankens starka balansräkning och goda rating inom Handelsbanken Capital Markets.
 
Verksamheten inom de enheter som går samman, dvs Handelsbanken Securities och Handelsbanken Trading, bedrivs i de fyra nordiska länderna samt i Storbritannien, USA, Frankrike och Singapore. Antalet anställda uppgår totalt till ca 550 personer.
 
Handelsbanken Capital Markets kommer att ledas av Mikael Ericson, idag chef för Handelsbanken Trading.
 
Kjell Ormegard, idag chef för Handelsbanken Securities, kommer att fungera som ordförande i den nya enhetens styrgrupp.
 
Handelsbanken Capital Markets organisation träder ikraft vid årsskiftet.
 
 
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk.

För ytterligare information kontakta <!-- hugin-supplied --><br> Mikael Ericson, chef Handelsbanken Trading, tel 08-701 43 56, <!-- hugin-supplied --><br> mier03@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> Kjell Ormegard, chef Handelsbanken Securities, tel 08-701 17 36, <!-- hugin-supplied --><br> kjor02@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> Pär Boman, chef Handelsbanken Markets, tel 08-701 12 57, <!-- hugin-supplied --><br> pabo01@handelsbanken.se

Prenumerera

Dokument & länkar