Handelsbanken GIPS-verifierad


7 april 2000 erhållit intyg om verifiering att förvaltningen efterlever kraven enligt GIPS (Global Investment Performance Standards) och Sveriges Finansanalytikers rekommendationer avseende konstruktion av komposit. Verifieringen omfattar såväl fonder som diskretionär förvaltning.

GIPS syftar till att kapitalförvaltare skall redovisa hela sitt kapital under förvaltning. Detta kommer att öka genomlysningen inom kapitalförvaltningsområdet avseende jämförelse av avkastning och risk.


För ytterligare information kontakta: <br>Kjell Norling, chef Diskretionär Kapitalförvaltning, tel: 08-701 2364 <br> <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera