Handelsbanken i täten med nya tjänster på InternetHandelsbanken har utvecklat ett verktyg som kommer att möjliggöra för bankens samtliga kontor att skapa sina egna hemsidor och därmed på ett effektivare sätt kunna använda Internet som ett hjälpmedel i den lokala marknadsföringen. Kontoret är banken och Internet är ett sätt att nå kontoret. Det nya hjälpmedlet ökar möjligheten att ytterligare profilera respektive kontor och tjänar även som en lokal portal.

Handelsbanken aviserade att man lanserar en ny produkt för att förenkla vid betalningstransaktioner över Internet, Handelsbankens Betalpanel. Med Handelsbankens Betalpanel kan företag som vill ta betalt för sina produkter/tjänster via Internet ansluta sig till bankens samtliga betalningslösningar. Betalpanelen innebär för det säljande företaget att detta väljer vilket/vilka betalningssätt man låter sina kunder använda sig av. Företaget får genom Betalpanelen ett enklare anslutningsförfarande till flera olika betalningssätt via Internet. Initialt omfattar Handelsbankens Betalningspanel direktbetalningar, SET-betalningar och vanliga kortbetalningar. I ett senare skede inkluderas även E-giro. Företag som köper tjänsten kan ange detta på sina webb-sidor , vilket torde innebära en kvalitetsstämpel på betalningssystemet. Produkten lanseras under hösten.

Handelsbanken Finans demonstrerade sin nya service, med arbetsnamnet NetPay, där webb-butiker ges möjligheter att erbjuda sina kunder en enkel och förmånlig finansiering av sina inköp. Genom NetPay skapas också en säker form för betalning av inköp gjorda över Internet.

Sammanfattningsvis konstaterades att Sverige ligger i frontlinjen vad avser banktjänster på Internet och att Handelsbanken intar en absolut tätposition vad avser såväl Internetpenetration bland egna kunder som utveckling av nya tjänster inkl. WAP-tjänster.

För ytterligare information kontakta: <br> <br>Lars Lindmark, Informationschef, mobil: 070-595 8580 eller <br>Bengt Ragnå, chef Investor Relations, mobil: 070-567 1216 <br> <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera