Handelsbanken Kapitalförvaltning tecknar förvaltningsavtal med Norges Bank
För ytterligare information, kontakta:
Kjell Norling, chef diskretionär kapitalförvaltning, tfn 08-7012364

<br> <br> <br>Handelsbanken Kapitalförvaltning är ett eget självständigt affärsområde inom Handelsbankskoncernen och förvaltar cirka 250 miljarder kronor i form av diskretionära uppdrag och värdepappersfonder.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera