Handelsbanken noterar warranter


Den största fördelen med warranter är att de ger en placerare möjlighet till hög avkastning med en liten kapitalinsats. Warranter är lika enkelt att handla med som aktier. En likvid marknad garanteras av Handelsbanken Investment Banking som ställer uppdaterade köp- och säljkurser. En placerare är därför säker på att alltid kunna köpa och sälja sina warranter på börsen.

De nya warranterna ger möjlighet att placera i warranter med längre löptid, fram till år 2003. Endast köpwarranter noteras.

Warranterna är av europeisk typ, vilket innebär att innehavarna inte kan begära lösen under löptiden. På slutdagen sker automatisk lösen genom att Handelsbanken utför s k kontant slutavräkning (aktien är inte föremål för leverans).

Benämningar
I börsens benämningar avser siffran (“2” eller ”3”) efter kortnamnet på bolaget förfalloåret, dvs 2002 eller 2003. Efter förfalloåret anges en bokstav som står för förfallomånaden. A står för januari, B för februari etc. Därefter anges lösenpriset.

Handelspost
Warranterna handlas i poster om 200 st warrants.

Information
För detaljerad information om warranterna hänvisas till respektive prospekt som kan erhållas från närmaste Handelsbankskontor eller laddas ner från Handelsbanken Investment Bankings internetsajt för warrants, http://www.handelsbanken.se/warrants

Där finns även aktuella marknadskurser, historiska kurser, nyckeltal, prospekt, warrantskola och marknadsbrev.


För ytterligare information kontakta <br> <br>Peter Frösell, Financial Engineering, <br>telefon, 08-701 31 22 eller <br>Torbjörn Iwarson, chef Financial Engineering, <br>telefon 08-701 14 43 <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera