Handelsbanken Securities noterar 10 nya warranter

Report this content

Den 12 november 2002 noterar vi 10 nya warranter på ABB, Skandia, Nordea, Securitas B Skanska B, Stora Enso R och Telia där nio är köpwarranter och en är säljwarrant.
 
Handeln med warranter innebär möjligheter till god avkastning på placerat kapital, men är också förknippad med en betydande förlustrisk. Innan placerare gör affärer i warranter måste de noga överväga om handel med denna värdepapperstyp passar deras ekonomiska förutsättningar och var gränsen skall gå för engagemanget.
 
Handelsbanken Securities är idag den ledande utfärdaren och marknadsgaranten på den svenska warrantmarknaden med en marknadsandel bland utfärdarna på 44% för det första halvåret år 2002.
 
 
Prospekt för warranterna kommer att finnas tillgängliga på
 
 
Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

För ytterligare information, ring Warrantlinjen på 020-81 61 61 eller skicka e-mail till warrants@handelsbanken.se.

Prenumerera

Dokument & länkar