Handelsbanken Securities noterar 10 nya warranter

Report this content

Handelsbanken Securities noterar den 11 oktober nya warranter på ABB, Astra Zeneca, OMX, Skandia och Tele2 B.
 
Handeln med warranter innebär möjligheter till god avkastning på placerat kapital, men är också förknippad med en betydande förlustrisk. Innan placerare gör affärer i warranter måste de noga överväga om handel med denna värdepapperstyp passar deras ekonomiska förutsättningar och var gränsen ska gå för engagemanget.
 
Handelsbanken Securities är i dag den ledande utfärdaren och marknadsgaranten på den svenska warrantmarknaden med en marknadsandel bland utfärdarna på 44 % för det första halvåret 2002.
 
Prospekt för warranterna kommer att finnas tillgängliga på http://www.handelsbanken.se/warrants.
 
 
Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

För ytterligare information, ring Warrantlinjen på 020-81 61 61 eller skicka e-mail till warrants@handelsbanken.se.