Handelsbanken Securities noterar 14 nya warranter

På Nokia SDR noteras 3 köpwarranter och 2 säljwarranter. På OMX-Index noteras 2 köpwarranter och 1 säljwarrant. På Telia noteras 2 köpwarranter och 2 säljwarranter. Köpwarranter noteras även på Trelleborg B och SSAB A.
 
Handeln med warranter innebär möjligheter till god avkastning på placerat kapital, men är också förknippad med en betydande förlustrisk. Innan placerare gör affärer i warranter måste de noga överväga om handel med denna värdepapperstyp passar deras ekonomiska förutsättningar och var gränsen skall gå för engagemanget.
 
Handelsbanken Securities är idag den ledande utfärdaren och marknadsgaranten på den svenska warrantmarknaden med en marknadsandel bland utfärdarna på 46% år 2001 och 48% det första kvartalet år 2002.
 
Prospekt för warranterna kommer att finnas tillgängliga på http://www.handelsbanken.se/warrants.
 
 
Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

För ytterligare information, ring Warrantlinjen på 020-81 61 61 eller skicka e-mail till warrants@handelsbanken.se.

Om oss

Handelsbanken