Handelsbankens aktieindexobligationer ger rekordavkastning

- färsk undersökning från Handelsbanken redovisar 10 % årlig avkastning
 
I en nyligen gjord undersökning av Handelsbanken framgår det att de aktieindexobligationer Handelsbanken arrangerat de senaste 10 åren mellan 1994 till 2004, inkluderat alla typer av börsklimat, givit en årlig avkastning på nära 10 procent (9,78 %). Det är klart bättre än om pengarna istället hade investerats direkt i jämförbar aktiemarknad. Studien visar även att denna överavkastning uppnåtts till en väsentligt lägre risk.
 
- Vår undersökning visar att Handelsbankens aktieindexobligationer är ett klart intressant placeringsalternativ för alla investerare. Jag tror att det är få professionella investerare som är beredda att tacka nej till nära 10 procents årlig avkastning till en väsentligt lägre risk, säger Mikael Ericson, chef för Handelsbanken Capital Markets.
 
Marknaden för aktieindexobligationer och andra kapitalgaranterade sparformer har fortsatt att växa under 2004. Den totalemitterade volymen har ökat med 86 % i år till 25,6 miljarder. Handelsbankens marknadsandel uppgår till 37 % av börsnoterade aktieindexobligationer och 26 % av totalmarknaden. Det gör banken till fortsatt marknadsledare. En av anledningarna till den ökade efterfrågan är att investerare i tidigare utgivna aktieindexobligationer reinvesterar sitt kapital när obligationen återbetalats alternativt sålts på andrahandsmarknaden, s k vinstsäkring.
 
- Att vi fortsätter att öka och att även totalmarknaden växer tar vi som intäkt för att kunderna verkligen uppskattar vårt erbjudande samt att trenden har stärkts för mer avancerade lösningar som t ex aktieindexobligationer. Vår höga marknadsandel och rating, i kombination med vår omfattande tradingverksamhet, ger fördelar som avspeglas i de villkor och den andrahandsmarknad vi erbjuder kunder som placerar i aktieindexobligationer. Genom våra många lokala bankkontor har alla våra kunder tillgång till denna produkt, säger Mikael Ericson.
 
När Handelsbanken skapar aktieindexobligationer kalkyleras en ersättning om
0,3 - 0,7 % per år för att bl a täcka direkta omkostnader som t ex administration, dokumentation, licenser, tryckning av broschyrer, börsnotering, VPC-registrering samt riskhantering. Den exakta storleken är avhängig förändring i marknadsförutsättningar och emissionens storlek, d v s storlek har i detta fall en avgörande betydelse för de villkor som kan erbjudas. Alla kostnader för arrangerandet är inbakade i aktieindexobligationen och därmed beaktade i avkastningsberäkningen ovan.
 
Utöver den kalkylerade ersättningen tar Handelsbanken ett courtage, d v s en försäljnings- och rådgivningsprovision på 1 - 2 procent vid teckningstillfället.
 
För ytterligare information kontakta:
Mikael Ericson, Chef Handelsbanken Capital Markets
Telefon: +46 8 701 43 56, e-mail: mier03@handelsbanken.se
 
Erik Wikström, Kommunikationsansvarig Handelsbanken Capital Markets
Telefon: +46 8 701 12 70, e-mail: erwi03@handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar