Handelsbankens årsredovisning 2002 nu tillgänglig på Internet

Från och med idag måndag 7 april är Handelsbankens årsredovisning 2002 tillgänglig via Internet.
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
 
Lars Lindmark, Informationschef, 08-701 1036
lali12@handelsbanken.se
 
Bengt Ragnå, Chef Investor Relations, 08-701 1216
bera02@handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar