Kunderna väljer återigen rörlig ränta

Under 3.e kvartalet i år har andelen kunder som väljer rörlig ränta på sina nya bolån ökat stadigt. Andelen överstiger återigen 50 % sett över hela kvartalet. I september uppgick andelen till 60 %, den högsta andelen på över ett år.

Under första halvåret 2003 valde 1 av 3 kunder rörlig ränta på sitt nya bolån. Förhållandet var det motsatta under samma period 2002 när 2 av 3 valde rörlig ränta. Efter Riksbankens räntesänkningar på försommaren i kombination med snabbt och kraftigt stigande bundna räntor i Sverige och omvärlden har kunderna i allt högre grad valt rörlig ränta igen.
 
 
 

För ytterligare information kontakta: <!-- hugin-supplied --><br> Claes Norlén, VD, Stadshypotek, tfn: 08 - 701 3616, eller <!-- hugin-supplied --><br> Lars Lindmark, Informationschef, Handelsbanken, tfn: 08 - 701 1036

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera