Ledningsförändring i Handelsbanken

Dan Lindwall har utsetts till tillförordnad chef för Handelsbanken Markets & Asset Management. Han är i dag chef för Handelsbanken International med verksamhet i ett tjugotal länder. Dan Lindwall kommer i sin nya befattning att ingå i koncernens Senior Management. 

Per Elcar, chef för Handelsbanken Markets & Asset Management, som ingår i Handelsbanken Capital Markets, lämnar på egen begäran sin befattning och därmed även koncernens Senior Management. Han kommer att tillträda en annan tjänst i banken.

Ett nytt ledarskap kommer att underlätta arbetet med att komma till rätta med en kultur av kränkande behandling och dålig arbetsmiljö som tyvärr förekommit på en avdelning. En rad åtgärder har vidtagits och pågående utredningar fortsätter, säger VD och koncernchef Anders Bouvin.
    
   
För ytterligare information kontakta:

Anders Bouvin, koncernchef, +46 8-22 92 20
Elisabet Jamal Bergström, kommunikations- och hållbarhetschef +46 8–701 50 32
Johan Wallqvist, presschef, +46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50
Mats Olsson, presskontakt, +46 8–701 35 47, +4670–688 07 99


 

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018 klockan 08.45 CET. 
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: 
www.handelsbanken.se
 

Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar