Ledningsförändringar i Handelsbanken

Stefan Nilsson, chef för Handelsbanken i östra Sverige, kommer den 1 mars lämna sin befattning för att istället ta plats i Handelsbankens centrala ledning, med särskilt ansvar för svenska dotterbolagsstyrelser och utländska regionbanksstyrelser. Han kommer dessutom arbeta med koncerngemensamma uppdrag, direkt underställd koncernchefen.

Stefan Nilsson är sedan 2013 medlem av bankens Senior Management. Han efterträder Claes Norlén, som uppnått avtalad pensionsålder och lämnar Senior Management den 31 mars.

Tillförordnad chef för Handelsbanken i östra Sverige blir Petri Rask, idag rörelsechef i samma regionbank.

För ytterligare information kontakta:


Frank Vang-Jensen, koncernchef i Handelsbanken, + 46 (0)8 – 22 92 20
Johan Lagerström, informationschef i Handelsbanken, + 46 (0) 8 – 701 13 95Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2016 klockan 08.45. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Prenumerera

Dokument & länkar