Nomineringskommitté utsedd

Report this content

Vid Handelsbankens bolagsstämma den 23 april 2002 beslöts att styrelsens ordförande bland bankens aktieägare skulle utse fyra ledamöter, vilka ej var ledamöter i bankens styrelse, att tillsammans med ordföranden utgöra nomineringskommitté inför nästkommande styrelseval.

Styrelsens ordförande, Arne Mårtensson, har utsett följande ledamöter att ingå i nomineringskommittén:

Arne Mårtensson, Ordförande
Stellan Borgh, Stiftelsen Oktogonen
Christer Elmehagen, AMF Pension


Björn Franzon, Fjärde AP-fonden
Tom Hedelius, Industrivärden
 
Hela pressmeddelandet finns att ladda ner från medföljande länk.

För ytterligare information kontakta: <!-- hugin-supplied --><br> Arne Mårtensson, Styrelseordförande <!-- hugin-supplied --><br> tfn: 08-22 92 20.

Prenumerera