Nya warranter från Handelsbanken Investment BankingDen största fördelen med warranter är att de ger en placerare möjlighet till hög avkastning med en liten kapitalinsats. Warranter är lika enkelt att handla med som aktier. En likvid marknad garanteras av Handelsbanken Investment Banking som ställer uppdaterade köp- och säljkurser. En placerare är därför säker på att alltid kunna köpa och sälja sina warranter på börsen. Handelsbanken Investment Banking är den ledande utfärdaren och marknadsgaranten på den svenska warrantmarknaden.

Warranterna är av europeisk typ, vilket innebär att innehavarna inte kan begära lösen under löptiden. På slutdagen sker automatisk lösen genom att Handelsbanken utför s k kontant slutavräkning (aktien är inte föremål för leverans).

Benämningar
I börsens benämningar avser siffran ( "2", "3", "4" och "5") efter kortnamnet på bolaget förfalloåret, d v s 2002, 2003, 2004 och 2005. Efter förfalloåret anges en bokstav som står för förfallomånaden. A står för januari, B för februari etc. Därefter anges lösenpriset och utfärdare.

Handelspost
Warranterna handlas i poster om 200 st warrants.

Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från följande länk.

För ytterligare information kontakta: <br> <br>Peter Frösell, <br>Financial Engineering, <br>telefon, 08-701 31 22 <br> <br>eller <br> <br>Torbjörn Iwarson, <br>chef Financial Engineering, <br>telefon, 08-701 14 43 <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera