Posten och Handelsbanken i samarbete kring elektroniska fakturor

Report this content

Posten och Handelsbanken har undertecknat ett samarbetsavtal gällande förmedling av elektroniska fakturor till de största Internetbankerna i Sverige. Parterna ser detta som ett viktigt steg i att långsiktigt bygga upp och utveckla den nya elektroniska samhällsstrukturen, där Sverige är en ledande nation.

Avtalet gör att Postens företagskunder kan nå merparten av Sveriges 3,5 miljoner privatpersoners Internetbanker med elektroniska fakturor och att Posten får tillgång till en betallösning för sina kunder i ePostboxen. För Handelsbanken ger samarbetet med Posten en partner som med sina relationer med stora delar av det svenska näringslivet har förutsättningar att snabbt göra dessa tjänster tillgängliga för en bredare målgrupp. 
     
Idag finns samarbetsavtal mellan de största svenska bankerna, vilket innebär att bankerna kan skicka elektroniska fakturor till varandras Internetbankskunder. Genom samarbetet med Handelsbanken har nu även Postens företagskunder möjlighet att skicka elektroniska fakturor till Internetbankskunder som återfinns hos de banker som tecknat samarbetsavtal.
 
Detta innebär att bankernas Internetkunder, genom Postens samarbete med Handelsbanken, nu även kommer kunna ta emot elektroniska fakturor från Posten i sin Internetbank. Dessutom kommer användare av Postens nya tjänst, ePostboxen, kunna välja att betala sina fakturor i sin Internetbank.
 
- Intresset för vår tjänst eSkicka är i dag stort hos företag och myndigheter som vill erbjuda sina kunder en säker elektronisk leveranskanal. Vi hanterar all typ av post och vi kan leverera den fysiskt eller elektroniskt. För elektronisk leverans av fakturor är detta samarbete viktigt, eftersom vi härmed kan ge våra kunder tillgång till en bra betallösning via sin Internetbank, säger Anders Thoursie, chef eTjänster på Posten.
 
- Vår ambition är att denna affärsuppgörelse ska göra det ännu enklare för både företag och privatpersoner att fortsätta på den inslagna vägen mot allt smidigare och effektivare betalningar över nätet.  Det är en omfattande beteendeförändring som vi initierat, efter att räkningar och betalningar hanterats på samma sätt i decennier. Förändringen är på god väg. Men vi måste ha tålamod, precis som vi haft kring utvecklingen av Internetbanker, säger Tibor Havas, chef Betalningar och cash management, Regionbank Stockholm City, Handelsbanken.
 
Fler aktörer på en växande marknad
Moderna elektroniska tjänster har utvecklats parallellt av Posten och Handelsbanken tillsammans med övriga banker. Vid sidan av Postens tjänster eSkicka, eBlankett och ePostboxen finns det två system för elektronisk fakturering, som numera samverkar. Bakom e-giro står idag Handelsbanken, SEB, SkandiaBanken och Östgöta Enskilda Bank, medan Föreningssparbanken och Nordea står bakom e-faktura. I framtiden väntas fler Internetbanker in i detta samarbete och möjligheterna ökar ytterligare för en växande marknad för elektroniska fakturor.
 
Kompletterande tjänster
Utifrån sitt etablerade samarbete inom e-giro och e-faktura, erbjuder Handelsbanken förmedling av elektroniska fakturor till de största svenska Internetbankerna. Posten erbjuder med sin tjänst eSkicka en enkel lösning åt företagen för att samordna fysisk och elektronisk distribution av all sin utgående post. Likaså kan Postens nya tjänst för privatpersoner, ePostboxen, användas som komplement till Internetbankerna då den ger möjlighet att på ett säkert sätt ta emot, besvara, administrera och arkivera elektroniskt förmedlad post från företag och myndigheter.

Vid frågor kontakta: <!-- hugin-supplied --><br> Tibor Havas, chef Betalningar och Cash Management, Regionbank Stockholm City, Handelsbanken, tel: 08-701 11 78, mobil: 070-660 85 65 <!-- hugin-supplied --><br> Anders Thoursie, chef eTjänster, Posten, tel: 08-781 53 84 <!-- hugin-supplied --><br> Margareta Chowra, produktchef ePostboxen, Posten, tel: 08-781 58 35 <!-- hugin-supplied --><br> Postens presstjänst, tel: 08-23 10 10

Prenumerera