Stadshypotek: Den fasta räntan sänks med upp till 0,15 procentenheter


Den rörliga räntan är oförändrad.


Låneräntor gällande fr o m den 9 november 2001


Till villor
1 års fast ränta 5,05 %
2 års fast ränta 5,30 %
3 års fast ränta 5,60 %
5 års fast ränta 6,05 %
8 års fast ränta 6,40 %
10 års fast ränta 6,60 %
Rörlig ränta 5,40 %


Till bostadsrätter
1 års fast ränta 5,55 %
2 års fast ränta 5,80 %
3 års fast ränta 6,10 %
5 års fast ränta 6,55 %
8 års fast ränta 6,90 %
10 års fast ränta 7,10 %
Rörlig ränta 5,90 %


Räntan för lån till fritidshus motsvarar villaräntan +0,75 %.

Aktuella räntor för Stadshypotekslån med Räntetak lämnas av Handelsbankens kontor.

Frågor besvaras av <br>Bengt Edholm, Finansavdelningen, telefon 08-701 52 20 eller <br>Claes Norlén, telefon 08-701 36 16.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera