Stadshypotek: Inlösen av preferensaktier i Handelsbanken Hypotek

Inlösen genom VPC av samtliga preferensaktier i Handelsbanken Hypotek verkställdes den 1 juli 2002. För varje preferensaktie erhölls 190 kr jämte det sista utdelningsbeloppet enligt bolagsordningen nämligen 12 kr eller sammanlagt 202 kr per preferensaktie.
 
Genom inlösen har Handelsbanken Hypotek AB blivit ett av Stadshypotek AB helägt dotterbolag. Stadshypotek är i sin tur ett av Handelsbanken helägt dotterbolag.

För ytterligare information kontakta <!-- hugin-supplied --><br> Claes Norlén, verkställande direktör, tfn: 08-701 36 16 <!-- hugin-supplied --><br>

Om oss

Handelsbanken