Stadshypotek-Den rörliga räntan sänks med 0,25 procentenheter

Stadshypotek har beslutat att sänka den rörliga räntan med verkan
fr o m den 9 juli med 0,25 procentenheter.
 
 
Den rörliga räntan blir därefter för lån till villor 4,40% resp till bostadsrätter 4,90%.
 
 
 
Frågor besvaras av
Bengt Edholm, Finansavdelningen, telefon 08-701 52 20
eller
Claes Norlén, telefon 08-701 36 16.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera