Stadshypotek höjer den fasta räntan


Den rörliga räntan är oförändrad.

Låneräntor gällande fr o m den 28 november 2001


Till villor
1 års fast ränta 5,35 %
2 års fast ränta 5,85 %
3 års fast ränta 6,20 %
5 års fast ränta 6,60 %
8 års fast ränta 6,80 %
10 års fast ränta 6,90 %
Rörlig ränta 5,40 %


Till bostadsrätter
1 års fast ränta 5,85 %
2 års fast ränta 6,35 %
3 års fast ränta 6,70 %
5 års fast ränta 7,10 %
8 års fast ränta 7,30 %
10 års fast ränta 7,40 %
Rörlig ränta 5,90 %


Räntan för lån till fritidshus motsvarar villaräntan +0,75 %

Aktuella räntor för Stadshypotekslån med Räntetak lämnas av Handelsbankens kontor.

Frågor besvaras av <br>Bengt Edholm, Finansavdelningen, telefon 08-701 52 20 eller <br>Claes Norlén, telefon 08-701 36 16. <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera