Stadshypotek sänker den fasta räntan


2 november på lån med 1, 2, 3, 5 och 10 års fast ränta med 0,10 procentenheter och på lån med 8 års fast ränta med 0,20 procent-enheter. Den rörliga räntan är oförändrad.

Låneräntor gällande fr o m den 2 november 2001


Till villor
1 års fast ränta 5,20 %
2 års fast ränta 5,50 %
3 års fast ränta 5,85 %
5 års fast ränta 6,30 %
8 års fast ränta 6,55 %
10 års fast ränta 6,80 %
Rörlig ränta 5,40 %

Till bostadsrätter
1 års fast ränta 5,70 %
2 års fast ränta 6,00 %
3 års fast ränta 6,35 %
5 års fast ränta 6,80 %
8 års fast ränta 7,05 %
10 års fast ränta 7,30 %
Rörlig ränta 5,90 %


Räntan för lån till fritidshus motsvarar villaräntan +0,75 %.

Aktuella räntor för Stadshypotekslån med Räntetak lämnas av Handelsbankens kontor.

Frågor besvaras av <br>Bengt Edholm, Finansavdelningen, telefon 08-701 52 20 eller <br>Claes Norlén, telefon 08-701 36 16. <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera