Stadshypotek sänker den fasta räntan


4 januari på lån med 1 års fast ränta med 0,05 procentenheter och på lån med 2, 3, 5, 8 och 10 års fast ränta med 0,15 procent- enheter. Övriga räntor oförändrade.

Låneräntor gällande fr o m 4 januari 2001

Till villor
1 års fast ränta 5,65 %
2 års fast ränta 5,75 %
3 års fast ränta 5,90 %
5 års fast ränta 6,25 %
8 års fast ränta 6,60 %
10 års fast ränta 6,75 %
Rörlig ränta 5,65 %

Till bostadsrätter
1 års fast ränta 6,15 %
2 års fast ränta 6,25 %
3 års fast ränta 6,40 %
5 års fast ränta 6,75 %
8 års fast ränta 7,10 %
10 års fast ränta 7,25 %
Rörlig ränta 6,15 %


Räntan för lån till fritidshus motsvarar villaräntan +0,75 %.

Aktuella räntor för Stadshypotekslån med Räntetak lämnas av Handelsbankens kontor.

Frågor besvaras av Bengt Edholm, Finansavdelningen, <BR>telefon 08-701 52 20 eller Michael Zell, telefon 08-701 54 10. <BR> <BR>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera