Citat

Vi har nu för första gången visat att IdeS kan möjliggöra transplantation av patienter där anti-HLA antikroppar utgör ett direkt hinder för transplantation. Jag är mycket glad över att vi genom behandling med IdeS har kunnat hjälpa denna patient till en framgångsrik transplantation.
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB (publ)
Vi känner oss djupt hedrade att dela vår vision för IdeS med dessa mycket erkända experter inom transplantation. Ett så starkt medicinskt vetenskapligt råd ger oss ovärderligt stöd i våra kliniska studier med IdeS och våra strävanden att möjliggöra transplantation för sensitiserade patienter
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB (publ.)
”Fas I-studien visar att IdeS är säkert, snabbt och effektivt vid de doser som testats. Det är just dessa egenskaper som transplantationskirurger världen över efterfrågar i ett nytt desensitiseringsprotokoll. Vi ser nu fram emot att påbörja en fas II-studie med transplantationspatienter vid Uppsala akademiska sjukhus under våren 2014. Den genomförda fas I-studien med IdeS är Hansa Medicals enskilt största framgång. Vi är mycket glada och stolta över detta resultat.”
Emanuel Björne, VD vid Hansa Medical AB.
Vi är mycket glada för VINNOVAs starka stöd. 3,4 miljoner kronor utgör en betydande del av kostnaden för vår planerade fas II-studie med IdeS. Fas II-studien kommer att omfatta njursjuka patienter som väntar på transplantation vid Uppsala Akademiska sjukhus. Vår målsättning är att ansöka om genomförande av fas II-studien så snart resultaten från vår fas I-studie med IdeS är rapporterade. Resultaten bedöms kunna tillkännages i början på 2014
Emanuel Björne, VD vid Hansa Medical AB