Svenska och internationella investerare förvärvar 2 miljoner aktier i Hansa Medical från Farstorps Gård AB

DENNA INFORMATION OFFENTLIGGÖRS ENLIGT LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN, LAGEN OM HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ELLER KRAV STÄLLDA I NOTERINGSAVTAL.  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA ELLER JAPAN.

Stockholm, 8 december 2015 – Hansa Medical AB (publ) ("Hansa Medical") har informerats om att Farstorps Gård AB har sålt 2 miljoner aktier i Hansa Medical genom en s.k. accelererad bookbuilding-process till svenska och internationella investerare till ett pris om 26,25 kronor per aktie. Även Hansa Medicals VD, Göran Arvidson, förvärvade 30 000 aktier i transaktionen vilket innebär att han nu innehar 63 000 aktier.

ABG Sundal Collier AB, Carnegie Investment Bank AB och Erik Penser Bankaktiebolag agerade Joint Bookrunners i försäljningen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2015 kl. 08.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 70-390 85 30
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB

Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har betydande behandlingspotential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (ticker: HMED) är listad för handel på Nasdaq Stockholm.

Taggar: