Analysguiden: Fortsatt stark intäktstillväxt

Hanza-koncernens intäkter ökade med överraskande starka 13 procent i kv1/2019, varav omkring 5 procent bedöms ha varit organisk tillväxt. Rörelseresultatet dras ned av extraordinära kostnader bland annat kopplat till förvärv. Rensat för detta var rörelseresultatet cirka 22 procent bättre än kv1/2018.

Hanza har vuxit till 1566 anställda per 31 mars 2019 inklusive cirka 50 personer från nyligen förvärvade Toolfac inom skärande bearbetning i Finland. Sedan 2017 finns en struktur med fem tillverkningskluster varav fyra i Europa och ett i Kina. Koncernen adderade under kvartal 2/2018 två ytterligare produktionsteknologier.

Hanza nådde ett rörelseresultat på 17,3 miljoner kronor i kv1/2019. På EBITA-nivå och rensat för extraordinära poster nådde bolaget ett resultat på 25 miljoner kronor i kv1/2019 jämfört med 20 miljoner kronor kv1/2018. Det innebar att EBITA-marginalen justerat för extraordinära poster blev 5,0 procent i kv1/2019 och 4,6 procent i kv1/2018.

Vi kommer fram till ett motiverat värde på Hanza-aktien om 18,8 (18,6) kronor i vårt Bas-scenario. Med en känslighetssimulering om +/-15 procent högre eller lägre långsiktig omsättning och resultatgenomslag på det samt +/-0,25% årlig tillväxt från år 2021 (bas-scenario 2,0% tillväxt) varierar Hanza-aktiens motiverade värde från 12,6 (12,9) kronor i ett Bear-scenario till 25,4 kronor (24,8) i ett Bull-scenario. Vi har då räknat med gradvis förbättrad lönsamhet under prognosperioden. Med detta sagt kommer bolaget uthålligt upp i en rörelsemarginal om 4,5 procent i det mest positiva scenariot. Här finns givetvis en potential i aktien om bolaget skulle lyckas överträffa denna nivå.

Vad gäller räntebärande nettoskuld har vi för jämförbarhetens skull räknat exklusive leasingskulder, vilket inkluderas i balansräkningen som en följd av implementering av IFRS16-redovisningsprinciper.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Atlas Copco, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00

Prenumerera