HANZA informerar om ägarförändringar

HANZA Holding AB (publ) har i dag fått information om att följande aktietransaktioner har skett hos några av bolagets insynsregistrerade ägare

Ägargruppen PHI har gjort två transaktioner utanför handelsplatsen mellan medlemmarna i gruppen. Francesco Franzé och Håkan Halén, båda styrelseledamöter, har köpt 300 000 aktier vardera av Massimo Franzé. Transaktionen förändrar därmed inte Ägargruppen PHIs totala innehav.

Vidare har både Francesco Franzé och Håkan Halén köpt ytterligare 100 000 aktier var utanför handelsplatsen. Aktieinnehav efter detta och ovanstående köp uppgår för Francesco Franzé till 2 580 000 aktier, vilket motsvarar 11,6 % av antalet utestående aktier och för Håkan Halén till 1 536 517 aktier motsvarande 6,9 % av antalet utestående aktier.

Gerald Engström, styrelseledamot, har köpt 134 000 aktier utanför handelsplatsen och äger efter förvärvet privat och via bolag sammanlagt 3 664 000 aktier, vilket motsvarar 16,4 % av antalet utestående aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Smedeby, Styrelseordförande HANZA
Mobil: 0708-16 18 75, e-post: mikael.smedeby@lindahl.se

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. Hanza grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Taggar:

Om oss

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Atlas Copco, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00