HANZA tecknar tillverkningsavtal med Apstec Systems®

HANZA Holding AB (publ) har tecknat avtal med Apstec Systems om leveranser av kompletta säkerhetsprodukter till ett initialt värde av ca 12 MSEK.

HANZA har ansvarat för industrialiseringen av Apstec Systems säkerhetssystem "Human Security Radar®" som möjliggör upptäckt av vapen och explosiva enheter för att skydda utvalda områden från terroristattacker och som kan användas i en global omfattning.

HANZA har nu tecknat ett flerårigt tillverkningsavtal med en initial order om ca 12 MSEK. Tillverkningen påbörjas omgående och kommer att förläggas till HANZAs tillverkningskluster i Östeuropa. Den initiala ordern kommer att levereras under andra och tredje kvartalet 2018.

– Apstec Systems introducerar en unik och banbrytande teknik som förbättrar skyddet mot terroristattacker över hela världen, Det är engagerande att vara med och bidra i framtagandet av dessa produkter. säger Thomas Lindström, vice VD HANZA.

Apstec Systems utvecklar och säljer innovativa säkerhetsprodukter inom området realtidsövervakning och hotskydd. Produkterna är resultatet av avancerad forskning och utveckling utförd av ledande experter inom radiofysik, elektronik och mjukvaruutveckling.

– Det var viktigt för oss att välja en tillverkningspartner som snabbt kan skala upp produktionen av en avancerad produkt för att möta efterfrågan från våra kunder och partners globalt, säger David Kellerman, styrelseordförande för Apstec Systems. HANZA har också gett oss ett avgörande stöd för att industrialisera produkten för att snabbt komma ut på marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, Senior Vice President, Head of Business Solutions, Tel: 0702 98 39 39, e-post: thomas.lindstrom@hanza.com

Heather Colby, Apstec Systems, Tel: +44 7786545 625, epost: press@apsteclabs.com 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Taggar:

Om oss

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Atlas Copco, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00