Penser Access: Hanza Holding - Dags att skörda frukterna

Hanza Holding verkar inom kontraktstillverkningsindustrin och har det bredaste kunderbjudandet i norra Europa. Bolaget innehar en väl balanserad och diversifierad kundportfölj med kunder som GE, ABB, Ericsson, Sandvik, Getinge, SAAB m.fl. Genom bolagets fem kluster ligger Hanza nära sina kunder inom bolagets tre primära marknader; Norra Europa, Centraleuropa och Asien. Hanza har uppfyllt det som tidigare utlovats och har tagit steget in i en ny fas som ska innebära tillväxt, lönsamhet och expansion. Bolaget handlas på en rabatt mot sektorn vilket vi anser omotiverat på längre sikt. Vi ser hög potential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://drive.google.com/file/d/1ZQyL9SzdkO5oiqIhjC3AcxdAGFj5Df0X/view
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Atlas Copco, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00

Prenumerera