HANZA inviger fabrik för tjockplåt i Finland

HANZA går mot strömmen och utökar tillverkningen i Finland, samtidigt breddar man erbjudandet inom tjockplåt i nära samarbete med sina kunder. Under torsdagen klipptes bandet vid en mycket välbesökt invigning.

HANZA fortsätter att växa under krisen. Bara under de senaste två åren har fyra fabriker öppnats i Sverige, Estland och Polen. Efter förvärvet av kablagetillverkaren Alfaram i februari detta år, öppnar nu HANZA dörrarna till moderna utrymmen i Kokkola med stora planer på nyinvesteringar för att bredda utbudet av sina tjänster. Sammalagt finns nu 13 fabriker i 6 länder.

”Det är roligt att ha möjlighet att vara en av de få som satsar i en lågkonjunktur”, säger Berndt Schalin, strategisk utvecklare inom HANZA. ”Under de senaste två åren har HANZA investerat ca 9 MEUR på tillverkningsutrustning och ligger i framkant maskinmässigt bland kollegorna”.

HANZA skiljer sig från andra kontraktstillverkare genom att ha en komplett uppsättning av tillverkningstekniker. Bland annat tillverkas elektronik, plåt, maskinbearbetning och kablage på uppdrag från ledande europeiska bolag. ”Den nya fabriken i Kokkola är ett första steg i en utveckling av tillverkningsteknologier för tjockare plåt” säger Janne Vähätitto, ny platschef i Kokkola.

”Vi grundades för fem år sedan och har nu nått en årsomsättning på drygt 150 MEUR” säger Thomas Lindström, vice VD. ”Orsaken är enkel. Vi spar kostnader och minskar antalet leverantörer åt våra kunder”.

För mer information, kontakta oss gärna:

Thomas Lindström, Vice President Sales & Marketing, email: thomas.lindstrom@hanza.com , tel. 0702-98 39 39

___________________________________________________________________________________________________________________________

HANZA är en av de ledande kompletta kontraktstillverkarna i Norden inom mekanik (tunnplåt och maskinbearbetning) samt elektronik (PCBA samt kablage). Koncernen har tillverkningsfabriker i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. HANZA koncernen omsätter ca 1.3 Miljard SEK och har 1100 anställda.

HANZA erbjuder även slutmontage och boxbuild av produkter med kundanpassade lösningar för sourcing och logistik.
För mer information, besök gärna vår websida: www.hanza.com 
 

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Den nya fabriken i Kokkola är ett första steg i en utveckling av tillverkningsteknologier för tjockare plåt
Janne Vähätitto, ny platschef i Kokkola.