Nytt aktiekapital och antal aktier i HANZA Holding

HANZA Holdings apportemission om 3 000 000 aktier som genomfördes i samband med förvärvet av RITTER Elektonik GmbH har registrerats hos Bolagsverket. Bolagets registrerade aktiekapital har efter emissionen ökat med 300 000 SEK och uppgår till 3 397 993 SEK. Det totala antalet aktier i HANZA Holding AB (publ) uppgår per idag den 30 augusti 2019, den sista handelsdagen i månaden, till 33 979 928 stycken. Endast ett aktieslag finns.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: +46-709 50 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46-707 94 98 78, e-post: lars.akerblom@hanza.com

 

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt, erbjuder bolaget kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt produktägande bolag. HANZA grundades år 2008 och omsätter på årsbasis ca. 2,3 miljarder kronor, inklusive genomförda förvärv 2019. HANZA har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge, SAAB Defense och Siemens.
Läs mer på
www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq Stockholm.

Taggar: