Penser Access: Hanza Holding - På väg mot finlistan

Hanza redovisar ett kvartal överlag i linje som förväntat. Nettoomsättningen uppgick till SEKm 431,2 (324,3), nästan 3% under vår prognos. Rörelsemarginalen landade på vårt estimat på 4,0%. Segmentet Norden fortsätter att uppvisa branschledande rörelsemarginal på 7,8% medan effektiviseringsprogrammet fortlöper för segmentet Övriga världen som dämpar EBITA-marginalen väsentligt till 2,6%. I takt med att lönsamhetsförbättringarna ger effekt 2019 väntar vi oss väsentligt förbättrade marginaler inom segmentet Övriga världen, vilket bedöms agera värdedrivande framgent. Även om Hanza förväntar större lagerjusteringar än vanligt i Q4 bland sina kunder, ser Hanza inga tendenser till avmattning av efterfrågan in i 2019, och räknar samtidigt med att ta klivet in på huvudlistan, Small Cap, under H1’19. Sammantaget kvarstår vi vid att kurspotentialen i aktien är fortsatt hög, till en medelhög risk. 

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/pa-vag-mot-finlistan/
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,Oerlikon, SAAB och Siemens.HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ticker: HANZA). För mer information: www.hanza.com

Prenumerera