Hästkällarens försäljning ökade i Juli månad

Hästkällaren sålde för 592 765 SEK  under juli  vilket är ett nytt försäljningsrekord för juli i webbutiken sen Hästkällarens start.

Julisiffrorna innebär en ökning med 841 procent jämfört med samma månad 2019.

Tidigare försäljningsrekord under juli var 2018 då omsättningen låg på 162 000 SEK.

”Juli månad är en semestermånad  med traditionellt  svagare försäljning i webbutiken men i år har vi en stark ökning vilket är mycket glädjande, vi har nu även börjat installera oss i dom nya försäljningslokalerna vilket kommer att föra oss vidare framåt” . säger Daniel Karlsson VD för Hästkällaren Rid Trav och Western AB

För ytterligare information kontakta:

Daniel Karlsson, VD, Hästkällaren Rid Trav & Western AB, e-post daniel@hastkallaren.se

+46 705530111

Denna information är sådan information som Hästkällaren Rid Trav & Western AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-03 kl 13:03.

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550 är bolagets Mentor på NGM Nordic SME

Hästkällaren Rid Trav & Western AB  är verksamt inom detalj- och internethandel.

Hästkällaren Rid Trav & Western AB är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.

Daniel Karlsson Verkställande direktör Hästkällaren Rid Trav & Western AB Tel: +46 (0)70 553 01 11 daniel@hastkallaren.se

Prenumerera