DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2004

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2004 HEBA Fastighets AB (publ) ökade under perioden januari - september 2004 hyresintäkterna till 151,0 (147,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 40,4 (40,1) Mkr. Inga jämförelsestörande poster ingår. Resultatet efter skatt uppgick till 29,2 (28,9) Mkr, vilket motsvarar 2,13 (2,10) kr per aktie. Det egna kapitalet var 197,5 (195,0) Mkr motsvarande en synlig soliditet om 23,9 (23,8) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 41,8 (27,2) Mkr. För år 2004 förväntas i linje med tidigare prognos ett resultat, exklusive jämförelsestörande poster, i nivå med föregående år. I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport. Stockholm den 9 november 2004 HEBA Fastighets AB (publ) Nils Hedberg Verkställande direktör Frågor besvaras av Nils Hedberg, tel 08-442 44 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041109BIT20690/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar