HALVÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2004

HALVÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2004 HEBA Fastighets AB (publ) ökade under perioden januari - juni 2004 hyresintäkterna till 100,7 (97,9) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,9 (22,2) Mkr. Inga jämförelsestörande poster ingår. Resultatet efter skatt uppgick till 16,6 (16,0) Mkr, vilket motsvarar 1,21 (1,17) kr per aktie. Det egna kapitalet var 184,9 (182,1) Mkr motsvarande en synlig soliditet om 22,5 (22,2) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 23,7 (11,2) Mkr. För år 2004 förväntas i linje med tidigare prognos ett resultat, exklusive jämförelsestörande poster, i nivå med föregående år. I övrigt hänvisas till bifogad halvårsrapport. Stockholm den 5 augusti 2004 HEBA Fastighets AB (publ) Nils Hedberg Verkställande direktör Frågor besvaras av Nils Hedberg, tel 08-442 44 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/05/20040805BIT20980/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar