HEBA uppdaterar sina riktmärken för finansiella nyckeltal

HEBA har vid dagens styrelsemöte beslutat att uppdatera sina riktmärken för finansiella nyckeltal enligt följande:

  • Soliditeten skall inte understiga 40 %
  • Belåningsgraden skall över tid inte överstiga 50 %

Riktmärket var tidigare att soliditeten, sett över tiden, inte skulle understiga 50 %.

Enligt senaste delårsrapporten uppgick soliditeten till 48,5 % och belåningsgraden uppgick till 38,2 %.

- Uppdateringen av riktmärkena innebär att HEBA ges möjlighet att fortsätta växa och utvecklas, säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.

HEBA Fastighets AB (publ)  Stockholm den 20 september 2018

Patrik Emanuelsson
Vd

För ytterligare information vänligen kontakta Patrik Emanuelsson, vd, telefon 08-5225 47 50.

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterat på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Ytterligare information om bolaget finns på www.hebast.se.

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar