Aktieägare i Formo Services erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja aktier

Styrelsen i Formo Services AB har beslutat att aktieägare i bolaget skall ges möjlighet att utan kostnad för courtage köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att respektive aktieägare skall uppnå ett aktieinnehav som är jämnt delbart med 5000. Särerbjudandets främsta syfte är att öka antalet aktieägare med jämna börsposter (börspost kommer att vara = 5000 aktier). För aktieägare med ett udda antal aktier i Formo Services innebär erbjudandet att de utan kostnad för courtage kan köpa det antal aktier som krävs för att nå upp till en jämn börspost alternativt att sälja sin ojämna aktiepost. Erbjudandet om courtagefri handel kommer att gälla under perioden 17 januari – 11 februari 2005 och genomförs i samarbete med Remium Securities. Aktieägare som berörs av ovanstående kommer att erhålla skriftlig information avseende erbjudandet via post från Remium i samband med genomförandet. Målsättningen med erbjudandet är att underlätta handeln med bolagets aktier för berörda aktieägare och därigenom skapa förutsättningar för bättre likviditet i bolagets aktie. Halmstad den 19 november 2004 Formo Services AB( publ. ) Jan Ahlström VD För ytterligare info kontakta ; Jan Ahlström tel 035-10 33 30 eller Remium AB 08-454 32 33

Om oss

Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning. Kunder är lackeringsverkstäder och däckverkstäder. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk Den svenska verksamheten finns i Malmö och Vänersborg och dotterbolag finns i Tyskland, England, Frankrike och USA. Hedson Technologies International AB (publ) är noterat på AktieTorget och har cirka 3 100 aktieägare.

Dokument & länkar