Halvårsrapport 2004-01-01--2004-06-30

Halvårsrapport 2004-01-01--2004-06-30 - Nettoomsättning för första halvåret 2004 uppgick till 59 977 Kkr - Resultatet för första halvåret 2004 uppgick till -1 927 Kkr och resultat exklusive goodwill för första halvåret uppgick till -396 Kkr - Periodens kassaflöde för första halvåret 2004 uppgick till +7 913 Kkr - Soliditeten uppgick per 2004-06-30 till 51,2 % - Förvärv av Hedson Technologies AB och Fixelina AB genomfört - Riktad kontantemission i samband med förvärvet av Hedson gav moderbolaget likviditetstillskott om 5 Mkr - HomeMaid avses delas ut till aktieägarna och särnoteras - Planerna på O-listenotering av Formo Services ligger fast Formo Services AB ( publ. ) är ett rörelsedrivande bolag inom teknologi- och servicesektorn, med inriktning på tre affärsområden; Industri & Miljö, där Hedson Technologies AB ingår, Personal Services, där bl.a HomeMaid Hemservice AB och ImproveIT Sweden AB ingår samt Affärsområdet Innovation & Design, där Talking Pictures Formtech AB ingår. Formo Services är noterat på Aktietorget och har drygt 3 000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040825BIT20720/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning. Kunder är lackeringsverkstäder och däckverkstäder. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk Den svenska verksamheten finns i Malmö och Vänersborg och dotterbolag finns i Tyskland, England, Frankrike och USA. Hedson Technologies International AB (publ) är noterat på AktieTorget och har cirka 3 100 aktieägare.

Dokument & länkar