Pressmeddelande 2003-10-09

Pressmeddelande 2003-10-09 Vid den extra bolagsstämman i Formo Services AB (publ) onsdagen den 24 september fattades beslut om en riktad nyemission av aktier mot apport. Emissionen riktas till aktieägarna i Talking Pictures Formtech Sweden AB, bolaget självt undantaget. Beslutet gäller under förutsättning att avtalet rörande apportemissionen av samtliga aktier i Talking Pictures Sweden AB, riktad till aktieägarna i Talking Pictures Formtech Sweden AB, undertecknats och genomförts. Villkoren för beslutet är nu uppfyllda och ärendet ligger hos PRV för registrering. Vidare beslutade stämman att anta en ny bolagsordning som innebär justeringar av kapitalgränser relaterade till apportemissionen, ändring av firmateckning, samt att bolaget skall kunna hålla bolagsstämma, förutom i Halmstad, även i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Stämman beslöt också att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, ge styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om nyemisson av upp till 35 000 000 aktier för ytterligare förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag. Halmstad i oktober 2003 Styrelsen för Formo Services AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00810/wkr0002.pdf

Om oss

Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning. Kunder är lackeringsverkstäder och däckverkstäder. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk Den svenska verksamheten finns i Malmö och Vänersborg och dotterbolag finns i Tyskland, England, Frankrike och USA. Hedson Technologies International AB (publ) är noterat på AktieTorget och har cirka 3 100 aktieägare.

Dokument & länkar