Pressmeddelande 2004-12-29

- Formo Services AB (publ.) förvärvar 10 procent av aktierna i Europeisk Industri Support AB (Industrisupport). - Industrisupport förväntas under 2005 omsätta ca 100 Mkr och redovisa ett resultat före skatt på 15-17 Mkr. - Industrisupport kompletterar Formos helägda dotterbolag Hedson Technologies AB. Förvärvet innebär en förstärkning av gruppens kunderbjudande på den internationella marknaden - Formo avser att under första kvartalet 2005 stärka sin position inom Affärsområdet Industri & Miljö genom ytterligare förvärv och allianser. Formo Services förvärvar 10 procent av aktierna i Europeisk Industri Support AB (”Industrisupport”). Köpeskillingen är kontant och uppgår till 4,1 Mkr. Industrisupport skall komplettera verksamheten inom Formo Services Affärsområde Industrial & Environmental Services och det helägda dotterbolaget Hedson Technologies AB (”Hedson”). Styrelsen i Formo Services bedömer att det finns betydande synergier mellan Industrisupport och Hedson vad avser framtagning av nya kunderbjudanden baserade på en kombination av Hedsons och Industrisupports nuvarande och framtida produkter och tjänster. Hedsons internationella nätverk i över 70 länder kommer att underlätta Industrisupports expansion. Jan Ahlström, VD för Formo Services säger i en kommentar: ” Vi bedömer att Industrisupport har goda möjligheter att under kommande år uppvisa en kraftig tillväxt under fortsatt god lönsamhet. Tillväxten kommer främst att åstadkommas genom etablering på nya marknader samt ett aktivt strukturarbete i en fragmenterad bransch, där såväl synergier på kostnads- och intäktssidan skall åstadkommas.” Industrisupport skall förvärva, strukturera och utveckla företag som med god lönsamhet säljer produkter och tjänster bestående av miljövänliga kemikalier samt miljöteknisk utrustning inriktad mot industriella kunder i Sverige och Europa. Företaget förväntas under 2005 redovisa en omsättning överstigande 100 Mkr och resultatet före skatt beräknas uppgå till 15-17 Mkr. Industrisupport kommer att växa organiskt samt genom förvärv av kompletterande verksamheter. Verksamheten inom Industrisupport omfattar idag det helägda dotterbolaget Strovels (tidigare Strövelskemi i Kristianstad AB). Företaget grundades 1974 och omsatte 36 Mkr under 2003 med ett resultat före skatt om ca 8 Mkr. Strovels uppvisar en god lönsamhet och levererar kemikalier till industrin. Bolaget har sedan länge varit ledande i miljötänkande. Inriktningen är främst specialprodukter för bil- och verkstadsindustri, rengöringsprodukter för industrin i allmänhet och hygienprodukter för livsmedelsindustrin. Strovels har ett eget program av unika produkter och egna säljare. Produkterna innebär en hög kundnytta och har därmed goda marginaler. En introduktion av företagets produkter på europamarknaden har genomförts med ett gott resultat. Strovels marknad har hela tiden vuxit och idag har företaget säljare och återförsäljare i Sverige, i alla de nordiska länderna och flera europeiska länder. Utöver Strovels kommer ytterligare förvärv av kompletterande bolag att kunna presenteras direkt efter årsskiftet. Inom Formo Services pågår ett löpande arbete med att utöka verksamheten inom samtliga affärsområden genom ytterligare strategiska förvärv och marknadssamarbeten. Formo Services AB (publ.) är ett rörelsedrivande bolag inom teknologi- och servicesektorn som bedriver verksamhet via dotterbolagen Hedson Technologies AB, TP Formtech AB, HomeMaid Hemservice AB samt ImproveIT Sweden AB. Bolaget arbetar genom aktiva ägarinsatser med att skapa, bygga och strukturera bolag inom huvudsakligen teknologi- och servicesektorn. Formo Services är noterat på Aktietorget och har drygt 4 000 aktieägare. För ytterligare information kontakta: Jan Ahlström: VD Formo Services AB (publ.) 035-10 33 30, 0706-35 35 70 Halmstad den 29 december 2004 Jan Ahlström, VD Formo Services AB (publ.)

Om oss

Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning. Kunder är lackeringsverkstäder och däckverkstäder. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk Den svenska verksamheten finns i Malmö och Vänersborg och dotterbolag finns i Tyskland, England, Frankrike och USA. Hedson Technologies International AB (publ) är noterat på AktieTorget och har cirka 3 100 aktieägare.

Dokument & länkar