Heliospectra AB utökar ledningsgruppen med en vice VD för försäljning och marknadsföring och en vice VD för tekniska tjänster

GÖTEBORG, SVERIGE/SAN FRANCISCO, CA, USA, 16 juli, 2018 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom integrerade belysningsteknik- och servicelösningar för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännagav idag utnämningen av Hanna Rüdel som vice VD för tekniska tjänster och av Thorbjörn Leu som vice VD för försäljning och marknadsföring, med start från augusti 2018.

Hanna har mer än 18 års erfarenhet av B2B inom den internationella livsmedelsindustrin. Där har hon haft ansvaret för utvecklingen och kommersialiseringen av nya produktionskoncept, samt arbetat med kunddriven utveckling och go-to-market strategier (GTM). Hanna bidrar med ett starkt försäljningstekniskt fokus och kunskap att matcha kunders behov med produkter och tjänster för att uppnå en snabb och långsiktig avkastning. Hanna kommer närmast från Micvac AB där hon har haft ett antal ledande positioner.

– Heliospectras team av experter har en djup kunskap och passion för växter, ljus och styrning. Jag ser fram emot att bli en del av det teamet och fortsätta utveckla företagets nya utbud av tekniska tjänster. Företagets unika tjänster är anpassade för att möta kunders nuvarande och framtida behov allteftersom de expanderar sin verksamhet, säger Hanna Rüdel, vice VD för tekniska tjänster.

Thorbjörn har mer än 20 års internationell erfarenhet av att leda försäljnings- och tekniska team inom fordonsindustrins IT-sektor, telekommunikation och "grön" teknikindustri. Thorbjörn kommer närmast från rollen som vice VD för försäljnings- och affärsutveckling i Amerika hos Parans Solar Lighting AB.

– Heliospectra uppnådde en imponerande tillväxt det senaste året. Deras innovativa produkter hjälper kommersiella odlare att lösa operativa utmaningar med imponerande resultat. Jag är exalterad över att få vara med och skapa en "grön" och lönsam framtid för odlare runt om i världen tillsammans med vårt team, säger Thorbjörn Leu, vice VD för försäljning och marknadsföring.

– Hanna och Thorbjörn har en imponerande bakgrund inom teknik- och livsmedelsindustrin och en stor erfarenhet av att introducera olika integrerade lösningar på marknaden. Heliospectra är inne i en tillväxtfas med starkt kommersiellt fokus. Hanna och Thorbjörn kommer att vara en värdefull tillgång för företaget allteftersom vi expanderar och engagerar oss på ett djupare plan med våra globala kunder, partners och leverantörer, säger Ali Ahmadian VD Heliospectra AB.

Investerarrelationer:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com 

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-spektralstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor med kvalitetsutseende, överlägset näringsmässigt eller medicinskt värde och längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök  https://www.heliospectra.com.  

Framåtblickande uttalanden

Uttalandena i detta pressmeddelande utgör framåtblickande uttalanden i den mening som avses i federal värdepapperslagstiftning. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är naturligtvis föremål för betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrenskraftiga osäkerheter och kontingenter, varav många ligger utanför vår kontroll. Dessutom är sådana framåtblickande uttalanden föremål för antaganden med avseende på framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerhetsfaktorer innefattar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom industrin samt de politiska och ekonomiska förhållanden som finns inom branschen. Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden för att spegla händelser eller utvecklingen efter det att ett framåtblickande uttalande har gjorts.

Denna information är information som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande via byrån för kontaktpersonen ovan, kl. 14.00 CEST/ 7 AM CDT den 16 juli 2018.

Taggar:

Om oss

Heliospectra AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market, HELIO, samt North American ADR OTCQB, HLSPY) Heliospectra erbjuder intelligent belysningsteknik för växthus, inomhusodling och växtforskning. Belysningslösningarna bygger på djupgåendekunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Heliospectra grundades 2006 ochhjälper nu odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter att öka sin avkastning, höja kvaliteten, öka växternas näringsinnehåll och fådem att uppnå specifika kemiska profiler. Skörd efter skörd. Heliospectra har cirka 35 anställda och huvudkontor i Göteborg. www.heliospectra.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar