Dela

Citat

Lux Helsinki har under de senaste åren uppmuntrat olika samfund att skapa egen ljuskonst. I år ville vi ge sådana här jippon en egen kanal. Ljusutmaningen underströk ytterligare den sociala stämningen i Lux Helsinki, och vi kommer absolut att fortsätta med det i framtiden
Emma Lumme
Vi sätter fokus på Asien, eftersom också åtgärderna i programmet StopOver Finland riktar sig mot den snabbt växande asiatiska marknaden. Nästa år kommer vi att bjuda in till residenset utöver opinionsbildare inom de sociala medierna också experter inom olika branscher, och dem väljer vi tillsammans med våra samarbetsparter. Som bäst pågår förhandlingar om samarbetsparter för 2017
Marknadskommunikationschef Tia Hallanoro
- Kännetecknande för Helsingforsdagen denna sommar är ansvarskänsla och miljövärden. På en skräputfärd får deltagarna städa på öar i östra Helsingfors och på ön Räntan ordnas Äventyret i Fågelparadiset som är avsett för hela familjen.
Evenemangsproducent Marianne Saukkonen
En kompetent modell för all kommunikation och marknadsföring: en personlig kontakt är det effektivaste verktyget. . Professionellt och systematiskt arbete, som kan tillämpas i många sammanhang.
Juryn i FM i kommunmarknadsföring
Till Helsingfors kommer totalt 243 internationella kryssningsfartyg och med dem väntas det komma totalt cirka 460 000 kryssningsgäster, vilket igen vore ett rekordantal.
Projektchef Jenny Taipale
Helsingfors har länge hört till de 20 mest populära kongresstäderna i världen*. Det här beror på vårt tillförlitliga anseende, den höga nivån på tjänster, bra förbindelser och säkerhet. Också vår spetskompetens och höga nivå på forskningen inom många branscher bidrar till att vi får många betydande kongresser.
Kaiju Pitkänen, kongresschef vid Helsinki Convention & Events Bureau
Evenemang av den storlek som Jehovas vittnens möte och ESHRE-kongressen utgör endast cirka en halv procent av alla tiotusentals kongresser runt om i världen och konkurrensen om dem är hård. Ur näringslivets synvinkel är dessa stora evenemang viktiga, och exempelvis ESHRE-kongressen hämtar till Helsingfors cirka 15 miljoner euro i turismintäkter.
Kaiju Pitkänen, kongresschef vid Helsinki Convention & Events Bureau
EAACI är en av största internationella kongresserna som någonsin ordnats i Finland och Helsingfors vann den utöver för sin spetskompetens i branschen också i stor utsträckning tack vare Antti Lauermas outtröttlighet och ihärdighet. Kongressens betydelse för det vetenskapliga samfundet är betydande och samtidigt beräknas de ekonomiska effekterna stiga till över 15 miljoner euro.
Kaiju Pitkänen, kongresschef vid Helsinki Convention & Events Bureau
Evenemangen hade stor betydelse för den ökande turismen ifjol, varav den viktigaste var gymnastikens storevenemang Gymnaestrada, som i juli hämtade 21 000 deltagare från olika håll i världen till Helsingfors. Även Junior-VM i ishockey som inleddes i december och de fördelaktiga biljettpriserna lockade resenärer från de stora ishockeyländerna. I oktober firades Japan Week vilket ledde till en ökning av antalet japanska övernattningar.
Tuulikki Becker, vd för Visit Helsinki
Utsikterna för turismen i huvudstadsregionen ser ljusa ut, eftersom inkvarteringskapaciteten i området nu efter en lång tid ökar med cirka 1 000 rum. Vi räknar med att detta märks i en positiv utveckling av antalet övernattningar och gör det lättare att ansöka om internationella storevenemang.
Tuulikki Becker, vd för Visit Helsinki
I Helsingfors förenas på ett unikt sätt urban puls och fridfullhet. I år bjuder Helsingfors på många nya möjligheter att njuta av havsnära stadsnatur och bastukultur. Efter en stadssemester här åker du hem uppiggad och utvilad, men med många nya upplevelser i bagaget.
Maarit Pitkänen, marknadskommunikationschef, Visit Helsinki
Vi räknar med ett nytt rekord inom övernattningar 2015. Enligt våra beräkningar ökar övernattningarna med nästan fyra procent och överskrider 3,4 miljoner övernattningar. Trots att de ryska övernattningarna minskade med cirka 40 procent, ledde den kraftiga tillväxten av inhemska övernattningar samt övernattningar från Tyskland, Storbritannien, Sverige, Japan och Kina samt andra mindre marknadsområden till att antalet övernattningar ökade. Stora evenemang har en stor betydelse för turismen.
Tuulikki Becker, verkställande direktör, Visit Helsinki
Det är fint att hotellkapaciteten i Helsingfors efter en lång paus ökar rejält. Vi tror också att detta märks i en positiv utveckling av antalet övernattningar och gör det lättare att locka internationella storevenemang.
Tuulikki Becker, verkställande direktör, Visit Helsinki
Nyåret på Senatstorget är en glad fest för hela familjen, där det viktigaste är gemensamma upplevelser. Man räknar med att till torget kommer igen 20 000–25 000 människor.
Erika Poikolainen, evenemangets producent vid Visit Helsinki
Att få uppträda i min hemstad på nyårsfesten vid Helsingfors Senatstorg är en verklig drömmarnas uppfyllelse! Vi har planerat och övat denna show länge och med kärlek. Jag kan inte tänka mig någon mer magisk stund: världens vackraste empirecentrum, alla de människor som finns där, nyårsnatt, det vackra och stora i livets och tidens gång, musik, glädje och vemod. Jag ser med stor entusiasm fram emot kvällen.
Maija Vilkkumaa, artis
Turister från Kina lämnade i januari–september i huvudstadsregionen 137 miljoner euro. Samtidigt lämnade de ryska turisterna i huvudstadsregionen cirka 90 miljoner euro.
Tuulikki Becker, verkställande direktör, Visit Helsinki
Antalet ryska turister som kommer till huvudstadsregionen rasade vid årsskiftet ifjol med hälften jämfört med föregående år. I år räknar vi med att minskningen inte längre fördjupas.
Pasi Nurkka, verkställande direktör, TAK Oy
Antalet övernattningar i Helsingfors beräknas i år öka med cirka fyra procent till cirka 3,4 miljoner övernattningar. Helsingfors styrka är att vi har flera viktiga marknadsområden, som vi också satsar på.
Tuulikki Becker, verkställande direktör, Visit Helsinki
Helsingfors fördelar har redan länge varit spetskompetens och den höga nivån på forskningen inom många branscher samt ett gott rykte, utmärkta förbindelser och högkvalitativa tjänster.
Kaiju Pitkänen, kongresschef vid Helsinki Convention & Events Bureau
Kongressen och de experter som föreläser där representerar den vetenskapliga toppen i världen. I programmet har också beaktats vårdpersonalen och hälsovårdsarbetet för allergologiska patienter.
Antti Lauerma, president för kongressen 2017 och professor vid HNS Hud- och allergisjukhus
Utöver turismintäkterna ska man också komma ihåg den betydelse internationella vetenskapliga kongresser har för vårt vetenskapssamfund. EAACI-kongressen i Helsingfors främjar särskilt vårt mål att profilera oss som Nordeuropas Health Capital.
Santtu von Bruun, chef vid enheten för utveckling av stadens konkurrenskraft
Det här är ett bevis på att Helsingfors fortfarande är ett av de intressantaste resmålen kring Östersjön.
Noora Heino, kryssningskoordinator vid Visit Helsinki
Numera beaktas redan under byggnadsskedet olika målgrupper och deras behov. Rederierna specialiserar sig också och kryssningsfartygens tjänsteutbud utvecklas i en allt mer specialiserad riktning.
Noora Heino, kryssningskoordinator vid Visit Helsinki
Kryssningsresenärerna är inte längre en lika enhetlig grupp som tidigare, och de fungerar allt mer på egen hand och söker alternativa sätt att uppleva resmålet och kryssningen. Ofta köper kryssningsresenärerna färderna redan året före resan i mycket god tid före kryssningen.
Noora Heino, kryssningskoordinator vid Visit Helsinki
För att uppnå synliga resultat måste en stad av Helsingfors storlek fungera som en djärv föregångare och urskilja sig med kreativa koncept samt lansera ett nytt slag av samarbete med aktörer inom näringslivet.
Maarit Pitkänen, marknadskommunikationsdirektör på Visit Helsinki
Berättelsen om Helsingfors föds av genuina upplevelser och observationer. Vårt mål är att bidra till att Helsingfors ännu mer rekommenderas som såväl resmål som studie- och boningsort. Genom #HelsinkiSecret Residence förväntar vi bred internationell synlighet för Helsingfors i de sociala medierna.
Maarit Pitkänen, marknadskommunikationsdirektör på Visit Helsinki
Vi har redan i flera år utvecklat samarbetet med opinionsbildare inom sociala medier och lyssnat till deras signaler. Man kan säga att #HelsinkiSecret Residence är tjänstedesign inom marknadskommunikation i sin bästa form.
Maarit Pitkänen, marknadskommunikationsdirektör på Visit Helsinki
På Savoy-teatern är det möjligt att bland annat se samurajvirtuosen Tetsuro Shimaguchi som spelade i Kill Bill-filmen. Han uppför med sin grupp The Samurai Sword Artists KAMUI en elegant performance och på Annegården kan intresserade delta i en traditionell teceremoni.
Evenemangsproducent Marianne Saukkonen, Visit Helsinki
Det rekordartade antalet övernattningar i juli bevisar vilken betydelse storevenemang har för turistnäringen. Helsingfors kommer också i fortsättningen att kraftigt satsa på att söka storevenemang.
Tuulikki Becker, verkställande direktör för Visit Helsinki
Trots den betydande minskningen av antalet ryska turister räknar man med att antalet övernattningar i Helsingfors ökar något i år. Helsingfors starka sida är att vi har många viktiga marknadsområden, som vi också satsar på.
Tuulikki Becker, verkställande direktör för Visit Helsinki
Det här är en unik chans att på riktigt nära håll uppleva genuin japansk kultur. Stadsborna får bland annat se samuraivirtuosen Tetsuro Shimaguchi som spelade i Kill Bill-filmer. Han uppför med sin grupp The Samurai Sword Artists KAMUI en performance på Savoy-teatern och på Annegården kan intresserade delta i en traditionell teceremoni.
Evenemangsproducent Marianne Saukkonen från Visit Helsinki
Vi patrullerade flitigt kring Gymnaestradas evenemangsplatser, vilket säkert bidrog till ökningen i kundantalet i juli. Såsom förut mötte vi också alla internationella kryssningsfartyg och vid Järnvägsstationen nådde vi särskilt många resenärer som ville ha råd.
Helsinki Help-guidernas chefer Krista Kaipainen och Lotta Peltola
Helsingfors intresserar som kongressvärd många internationella organisationer och här inverkar stadens tillförlitliga rykte, den höga servicenivån, goda förbindelser och säkerheten. Allt viktigare konkurrensfördelar är emellertid vår spetskompetens och den höga nivån på forskningen inom många vetenskapsområden.
Kongresschef Ines Antti-Poika från Helsinki Convention & Events Bureau
Helsingfors födelsedag är en viktig fest för stadsborna och också i år har deltagandet i programproduktionen varit mycket ivrigt. Under Helsingforsdagen kan också små aktörer och till och med enskilda stadsbor delta i programproduktionen.
Marianne Saukkonen, evenemangsproducent, Visit Helsinki
Helsingfors popularitet som internationell kongresstad har kontinuerligt ökat. Vi har nu upplevt tre rekordartade kongressår i följd.
Ines Antti-Poika, kongresschef, Visit Helsinki/Helsinki Convention & Events Bureau
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera