Helsingfors 18:e populäraste kongresstad i världen

Helsingfors lyfte sin placering på den internationella listan över de populäraste kongresstäderna och steg 2014 till 18:e plats. I jämförelsen deltog 1 493 städer och 181 länder.

I den jämförelse över de populäraste kongressländerna och -städerna som organisationen Union of International Associations årligen sammanställer steg Helsingfors från föregående år med två placeringar och är på den nyss publicerade listan på 18:e plats. Helsingfors gick i år förbi många betydande kongresstäder, bland annat London och Istanbul. I landsstatistiken placerade sig Finland bra på 19:e plats. Av de nordiska länderna kom endast Sverige före på 17:e plats. Norge kom på 20:e plats och Danmark på 23:e plats.

Helsingfors har under de senaste åren varit framgångsrik i internationella kongresstävlingar. Kongressarrangörernas aktiva och långsiktiga samarbete bär frukt.

– Helsingfors intresserar som kongressvärd många internationella organisationer och här inverkar stadens tillförlitliga rykte, den höga servicenivån, goda förbindelser och säkerheten. Allt viktigare konkurrensfördelar är emellertid vår spetskompetens och den höga nivån på forskningen inom många vetenskapsområden, sammanfattar kongresschef Ines Antti-Poika från Helsinki Convention & Events Bureau.

Kongresserna har stor ekonomisk betydelse för staden. Varje kongressgäst lämnar i Helsingfors under sitt i genomsnitt fem dagar långa besök nästan 1 900 euro.

Färsk kongresseger hämtar över nio miljoner euro till Helsingfors

Till de största internationella kongresserna hör rektorskongressen Convention of the International Confederation of Principals (1 500 deltagare) som ordnas i början av augusti och 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science CLMPS (800 deltagare) som ingår i det officiella programmet i Helsingfors universitets 375-årsjubileum. I början av september sammanträder över tusen experter inom undervisningsområdet på kongressen ESERA 2015 Conference of the European Science Education Research Association.

Till de färskaste kongressegrarna som äger rum under kommande år hör 7th World Glaucoma Congress, som ordnas i Helsingfors i juni 2017. Suomen Glaukoomayhdistys ry är värd för kongressen med uppskattningsvis 5 000 deltagare och dess ekonomiska värde för staden är över 9 miljoner euro.

Den internationella föreningen för lantmäteriingenjörers (International Federation of Surveyors) årliga kongress FIG Working Week ordnas också i Helsingfors 2017. År 2019 är Toxikologiföreningen i Finland i Helsingfors värd för kongressen Eurotox med 1 200 deltagare.

Bakgrundsinformation om undersökningen

UIA samlade under 2014 statistik om 181 länder och 1 493 städer. I statistiken tas endast med internationella kongresser, som räcker minst två dagar och där minst 40 procent av deltagarna är utlänningar. UIA:s sätt att föra statistik och dess kriterier har varit desamma i 65 år. Därmed ger UIA:s statistik en tillförlitlig och konsekvent bild av utvecklingen inom kongressbranschen.

Mer information:
Ines Antti-Poika, kongresschef, Helsinki Convention & Events Bureau, ines.antti-poika@hel.fi, tfn 09 310 36154.
www.visithelsinki.fi, www.meethelsinki.fi

Helsinki Convention & Events Bureau och Visit Helsinki är marknadsföringsnamn som används av Helsingin Markkinointi Oy. Helsingin Markkinointi Oy är ett av Helsingfors stad ägt marknadsföringsbolag.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Helsingfors intresserar som kongressvärd många internationella organisationer och här inverkar stadens tillförlitliga rykte, den höga servicenivån, goda förbindelser och säkerheten. Allt viktigare konkurrensfördelar är emellertid vår spetskompetens och den höga nivån på forskningen inom många vetenskapsområden.
Kongresschef Ines Antti-Poika från Helsinki Convention & Events Bureau