Helsingfors besöksmål vid havet finns samlade på webbplatsen MyHelsinki.fi


Foto: Kalle Kataila

Den nya helheten i tjänsten MyHelsinki.fi presenterar Helsingfors unika objekt på olika öar. Helheten är den första med allt innehåll i det havsnära Helsingfors under en och samma adress. Helsingfors stads maritima strategi syftar till att göra öarna lättare att nå.

Grannskapssidorna i tjänsten MyHelsinki.fi presenterar Helsingfors mest fängslande stadsdelar. De bästa sevärdheterna, restaurangerna och evenemangen från Nordsjö till Drumsö och Ulrikasborg finns samlade på sidorna. Det havsnära Helsingfors är en helhet med ett flertal objekt på Helsingfors öar.

Det havsnära Helsingfors ger turister och stadsbor de bästa tipsen om öar värda ett besök, en del på gångavstånd och en del som kräver en kort båtresa. På webbsidorna finns inalles fyra havsnära grannskap, vart och ett med flera olika öar.

"Genom grannskapen vill vi uppmuntra turister att stifta bekantskap med Helsingfors i så stor utsträckning som möjligt. Också stadsborna kan hitta nya synvinklar på sidorna. Det finns förträffliga platser i Helsingfors som är belägna utanför centrum, men som är lätta att nå. Närheten till havet är en väsentlig del av Helsingfors. och nu när besöksmålen på öarna har lagts till på webbsidorna hoppas vi att såväl stadsbor som turister lockas att modigt ta sig dit," beskriver verkställande direktören för Helsinki Marketing Laura Aalto.

Helsingfors stärker skärgårdens dragningskraft, nåbarhet och tjänster

Det havsnära Helsingfors är en del av innehållsstrategin på webbplatsen MyHelsinki.fi och en del av Helsingfors stads maritima strategi. Helsingfors stad vill genom strategiarbetet, som inleddes senaste vår, göra huvudstadens havsnära objekt mer levande och göra både stadsbor och turister alltmer medvetna om dem.

"Vi börjar utveckla Helsingfors havsobjekt utifrån idéer som stadsborna fick komma med i våras. Besöksmålen på öarna måste vara så öppna som möjligt, verkliga närliggande naturobjekt, till vilka folk har lätt att hitta. Dessutom vill vi berätta hur man kan göra utflykter i skärgården med respekt för naturen. Den här sommaren har vi koncentrerat oss på kommunikation, insamling av utvecklingsidéer och företagarsamarbete. Vi har också utvecklat webbplatsen Palvelukartta.hel.fi, där det nu finns närmare trettio beskrivningar av objekt på öar. Arbetet har precis inletts, men målet är att öppna nya havsnära objekt redan nästa sommar,” berättar Minttu Perttula, projektchef för Helsingfors stads maritima strategi.

De följande stegen när det gäller att genomföra den maritima strategin är att bygga ut tjänsterna på öarna. Bland annat digital utveckling av sjötrafiken, utveckling av Salutorget och Hagnäs som portar mot havet, avloppshantering och tillgång till dricksvatten är prioriterade åtgärder de kommande åren. Frågorna kring underhållet i havsområdena och målet med ett hav utan plast måste anpassas till det ökande bruket.

Många ställen på öar lockar redan nu en hel del besökare tack vare exempelvis fungerande restaurangtjänster och intressanta evenemang. Bland annat konserterna och yogaevenemangen på ön Lonnan är populära, och på Skanslandet fick man i somras pröva på bågskytte. På Sveaborg underhålls besökare av Viapori Jazz och av den libanesiske konstnären Zad Moultakas utställning SamaS, som är på världsturné.

Storevenemanget för havsnära offentlig konst Helsingforsbiennalen arrangeras första gången år 2020. Biennalen, som kommer att breda ut sig på huvudstadens stränder och öar, väntas locka över 300 000 besökare. Helsingforsbiennalen samordnas av HAM.

Mer information:

Helsingfors stad sammanställer en maritim strategi i syfte att besöksmålen på öarna och stränderna ska bli attraktivare, få bättre tjänster och bli lättare att nå, att främja evenemang med havsanknytning och att öppna den närliggande skärgården för rekreationsbruk. Den största ansträngningen som hänför sig till evenemang är den internationella Helsingforsbiennalen. Den ordnas i skärgården första gången år 2020. Biennalen väntas föra med sig omkring 300 000 nya besökare som utnyttjar havstjänsterna.

Helsingfors har ungefär 300 öar. De som finns närmast eller är lättast att nå beskrivs på webbplatsen palvelukartta.hel.fi. Nya objekt läggs till och informationen om befintliga objekt uppdateras kontinuerligt. De går också att ge respons på webbsidan för att bidra till att kartan utvecklas.

MyHelsinki.fi 
Palvelukartta.hel.fi 

Kontaktuppgifter:

Laura Aalto
Verkställande direktör, Helsinki Marketing
laura.aalto@hel.fi
040 507 9660

Minttu Perttula
Projektchef, Maritima strategin, Helsingfors stad
minttu.perttula@hel.fi
040 183 1552
 

Helsinki Marketing ägs av Helsingfors stad och ansvarar för Helsingfors operativa stadsmarknadsföring och företagssamarbete. Bolaget har ett nära samarbete med Helsingforsbor, besökare, beslutsfattare och experter.

Prenumerera

Media

Media