#HelsinkiSecret Residence är inte längre någon hemlighet – bloggarresidenset har nått cirka 50 miljoner ögonpar

#HelsinkiSecret Residence är ett högkvarter i Helsingfors för inflytelserika personer inom de internationella sociala medierna. Residence öppnade sina dörrar i början av 2016 och finns i Aallonkoti intill Tölöviken. Enligt en medieanalys har #HelsinkiSecret Residence nått 50 miljoner människor.


Foto: Lauri Hassi

#HelsinkiSecret Residence är ett residensprogram som inriktar sig på internationella opinionsbildare inom sociala medier. Intresserade från var som helst i världen kan ansöka om att få bo där. Visit Helsinki, dvs. Helsingin Markkinointi Oy, väljer gästerna beroende på hur många de når och engagerar i de sociala medierna.

Residenset har inhyst bloggare, vloggare och instagrammare från 16 olika länder: Spanien, Kina, Förenta staterna, Ryssland, Holland, Filippinerna, Italien, Nya Zeeland, Japan, Italien, Brasilien, Irland, Australien, Tyskland, Storbritannien och Sydafrika.

Den valda residensgästen övernattar i Helsingfors 3–6 nätter och rapporterar fritt om sina upplevelser.

– Residensgästen skapar själv sitt program under besöket, efter egen smak. Det enda fastslagna programnumret är en intervju i Radio Helsinkis onsdagsprogram Päiväkämmit, säger Hanna Toivonen, Social Media Manager vid Visit Helsinki.

Målet är att göra Helsingfors mer känt och attraktivt

Enligt en internationell uppföljningsanalys som Meltwater Oy utfört har #HelsinkiSecret Residence synts bra i den digitala redaktionsvärlden och i de sociala medierna. Antalet potentiella visningar har under det första halvåret uppgått till 50 miljoner. Den överlägset största synligheten har kommit via Twitter och Instagram.

Sådan synlighet som kan uppnås med PR-verksamhet av typ #HelsinkiSecret Residence anses vara en allt viktigare faktor för att öka Helsingfors attraktivitet på den internationella marknaden.

– Residenset är ett utmärkt exempel på engagerande stadsmarknadsföring, som på ett nytt sätt utnyttjar internationella innehållsproducenters yrkesskicklighet och följare. Vi får mycket högkvalitativt innehåll om Helsingfors, sett genom många olika linser och producerat för många olika kanaler, säger Toivonen.

Helsingfors förnyar som bäst sin marknadsföring och målet är att göra Helsingfors mera känt och attraktivt. Programmet #HelsinkiSecret Residence har som mål att få folk att rekommendera Helsingfors.

Den internationella marknadsföringen inriktar sig på opinionsbildare, som rekommenderar Helsingfors för viktiga målgrupper.

– Det lönar sig inte att bygga stadsmarknadsföring på reklamkampanjer, utan kändhet ska skapas särskilt via positiva inslag i medier, unika evenemang, varumärkesambassadörer och rekommendationer, säger Tia Hallanoro, marknadskommunikationschef på Visit Helsinki.

Residensprogrammet fortsätter 2017

Goda resultat och erfarenheter uppmuntrar Visit Helsinki att fortsätta med #HelsinkiSecret Residence också nästa år.

– Vi sätter fokus på Asien, eftersom också åtgärderna i programmet StopOver Finland riktar sig mot den snabbt växande asiatiska marknaden. Nästa år kommer vi att bjuda in till residenset utöver opinionsbildare inom de sociala medierna också experter inom olika branscher, och dem väljer vi tillsammans med våra samarbetsparter. Som bäst pågår förhandlingar om samarbetsparter för 2017, säger Tia Hallanoro.

Exempel på vad gästerna i #HelsinkiSecret Residence postat i de sociala medierna:

Karlisworld 

A Brit and a Broad 

Young Adventuress 

The Crowded Planet 

Curb Free with Cory Lee 

www.helsinkisecret.com

Mer information:

Visit Helsinki
Marknadskommunikationschef Tia Hallanoro, tia.hallanoro(at)hel.fi
+358 40 826 3130

Social Media Manager Hanna Toivonen, hanna.l.toivonen(at)hel.fi
+358 40 744 7575

Helsingin Markkinointi Oy är ett av Helsingfors stad ägt marknadsföringsbolag. Visit Helsinki är ett marknadsföringsnamn som används av Helsingin Markkinointi Oy.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi sätter fokus på Asien, eftersom också åtgärderna i programmet StopOver Finland riktar sig mot den snabbt växande asiatiska marknaden. Nästa år kommer vi att bjuda in till residenset utöver opinionsbildare inom de sociala medierna också experter inom olika branscher, och dem väljer vi tillsammans med våra samarbetsparter. Som bäst pågår förhandlingar om samarbetsparter för 2017
Marknadskommunikationschef Tia Hallanoro