Kinesiska turister lämnar mer pengar i huvudstadsregionen i år än ryska turister

Den kinesiska turismen i huvudstadsregionen utvecklas mycket positivt och kompenserar minskningen av den ryska turismen. I år har de turistintäkter som kineserna kvarlämnat för första gången varit större än de intäkter som ryssarna kvarlämnat. Det minskade antalet ryska övernattningar i Helsingfors kompenseras av turister från Kina och andra stora marknadsområden. 

På grund av den svagare rubelkursen och det stramare ekonomiska läget i Ryssland har antalet ryska turister i huvudstadsregionen minskat i år med 41 procent. Men samtidigt har antalet kinesiska turister sedan 2010 ökat kraftigt. Antalet kineser i huvudstadsregionen har i år ökat med 41 procent.

De turistintäkter som kineserna gav har ökat betydligt. Enligt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:s gränsundersökning använde de 360 000 kineser som i januari–september besökte huvudstadsregionen cirka 380 euro per person. De 546 000 ryssar som besökte huvudstadsregionen använde cirka 165 euro per person.

”Turister från Kina lämnade i januari–september i huvudstadsregionen 137 miljoner euro. Samtidigt lämnade de ryska turisterna i huvudstadsregionen cirka 90 miljoner euro”, säger Tuulikki Becker, verkställande direktör för Visit Helsinki.

Enligt TAK Oy:s bedömningar kommer ryska turister till huvudstadsregionen under semestersäsongen vid det kommande årsskiftet 28.12.2015–10.1.2016 i lika stor omfattning som under föregående årsskifte, dvs. cirka 36 000. 

”Antalet ryska turister som kommer till huvudstadsregionen rasade vid årsskiftet ifjol med hälften jämfört med föregående år. I år räknar vi med att minskningen inte längre fördjupas”, bedömer Pasi Nurkka, verkställande direktör för TAK Oy.

Övernattningarna i Helsingfor visar plus

I Helsingfors har övernattningarna i januari–september 2015 varit cirka fyra procent fler än under motsvarande period ifjol, trots att antalet övernattningar bland ryska turister minskade med 41 procent. De kinesiska övernattningarna i Helsingfors ökade i år däremot med nästan 49 procent.

Minskningen bland de ryska övernattningarna har kompenserats av utöver Kina dessutom av andra stora marknader såsom Tyskland, Storbritannien, Sverige och Japan. Vidare har de inhemska turisternas övernattningar i Helsingfors ökat. Ifråga om turism med Helsingfors som mål är Ryssland, som under de senaste åren varit största avreseland, inte längre störst, utan antalet tyska övernattningar överskred i augusti antalet ryska övernattningar. Den kommande semestersäsongen kring årsskiftet får visa om Ryssland ändå förblir det största avreselandet för hela året.

”Antalet övernattningar i Helsingfors beräknas i år öka med cirka fyra procent till cirka 3,4 miljoner övernattningar. Helsingfors styrka är att vi har flera viktiga marknadsområden, som vi också satsar på", konstaterar Becker vid Visit Helsinki.

Mer information:
Visit Helsinki: verkställande direktör Tuulikki Becker, tuulikki.becker@hel.fi, tfn 09 310 36391
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy: verkställande direktör Pasi Nurkka, pasi.nurkka@tak.fi, tfn 040 505 5903Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Den kinesiska turismen i huvudstadsregionen utvecklas mycket positivt och kompenserar minskningen av den ryska turismen. I år har de turistintäkter som kineserna kvarlämnat för första gången varit större än de intäkter som ryssarna kvarlämnat. Det minskade antalet ryska övernattningar i Helsingfors kompenseras av turister från Kina och andra stora marknadsområden.
Twittra det här

Citat

Turister från Kina lämnade i januari–september i huvudstadsregionen 137 miljoner euro. Samtidigt lämnade de ryska turisterna i huvudstadsregionen cirka 90 miljoner euro.
Tuulikki Becker, verkställande direktör, Visit Helsinki
Antalet ryska turister som kommer till huvudstadsregionen rasade vid årsskiftet ifjol med hälften jämfört med föregående år. I år räknar vi med att minskningen inte längre fördjupas.
Pasi Nurkka, verkställande direktör, TAK Oy
Antalet övernattningar i Helsingfors beräknas i år öka med cirka fyra procent till cirka 3,4 miljoner övernattningar. Helsingfors styrka är att vi har flera viktiga marknadsområden, som vi också satsar på.
Tuulikki Becker, verkställande direktör, Visit Helsinki