Laura Aalto blir vd för Helsinki Marketing i september

Helsinki Marketings nuvarande verkställande direktör Tuulikki Becker går i pension vid utgången av 2017.

Foto: Chris Vidal Tenomaa

Som verkställande direktör för Helsinki Marketing börjar från 1.9.2017 bolagets nuvarande utvecklingsdirektör, FM Laura Aalto. Aalto började som bolagets utvecklingsdirektör i februari 2016 och hon har svarat för förnyelseprocessen, under vilken Helsinki Marketing har övergått från turismmarknadsföring till att mera omfattande göra stadsmarknadsföring.

Helsinki Marketing är ett av Helsingfors stad ägt stadsmarknadsföringsbolag. Bolagets tidigare marknadsföringsnamn var Visit Helsinki. Namnet Helsinki Marketing beskriver bolagets utvidgade bransch och togs i användning i april 2017.

Helsinki Marketings styrelse betonade vid sitt val av vd utöver erfarenhet av marknadsföring dessutom internationellt kunnande.

– Vi vill berätta för hela världen hur utmärkt Helsingfors är. Laura Aalto har redan nu en central roll i förnyelsen av bolaget från ett turismbolag till ett stadsmarknadsföringsbolag, säger Marja-Leena Rinkineva, näringsdirektör vid Helsingfors stad.

– Aalto har som utvecklingsdirektör hunnit sätta sig in i alla Helsinki Marketings delområden, och tack vare sina tidigare uppgifter har hon också utmärkta samarbetsnätverk och erfarenhet av stadens verksamhet. Jag tror att Laura Aalto kommer att göra Helsingfors synligare på världskartan, säger Rinkineva.

Stadsmarknadsföring påskyndar tillväxten

Helsingfors står på tröskeln inför något nytt och staden förändras snabbare än någonsin tidigare under sin historia. Helsingfors har också en klar vision om hur staden ska urskilja sig i den internationella konkurrensen. Marknadsföringen av staden styrs av ett nytt varumärkeskoncept och en ny marknadsföringsstrategi.

– Helsingfors nya varumärkeskoncept följer starkt de globala trenderna. Vi har världens bästa vardag och vi tror att framtidens lösningar görs i städerna. Helsingfors kan här fungera som en vägvisare, säger Aalto. 

– Stadsmarknadsföring är en investering, som påskyndar tillväxten och skapar mervärde för både Helsingfors och de företag och organisationer som tar ansats i Helsingfors. Helsingfors vill göra sig mer känt och stärka sin konkurrenskraft samt locka nya företag och investeringar.

– Marknadsföring ökar på efterfrågan, handel, utbyte och förmögenhet, och därför skapar investeringar i marknadsföring en god cirkel av tillväxt.

Utvecklingen av bolaget fortsätter

– Det är fint att bolaget fortsätter under Laura Aaltos ledning den utveckling som börjat bra från Visit Helsinki till Helsinki Marketing, säger bolagets nuvarande vd Tuulikki Becker.

– Turism kommer att kvarstå som Helsinki Marketings kärnverksamhet. I Helsingfors ger affärsresor redan nästan hälften av övernattningarna i inkvarteringsrörelserna och inverkar på all näringsverksamhet. Därför lönar det sig att rikta stadsmarknadsföringen utöver på turism också på internationella beslutsfattare, opinionsbildare, experter och studenter. Vi kommer särskilt att fokusera på att utveckla internationell kommunikation och pr-verksamhet, säger Becker.

INFO

Laura Aalto

f. 1972

  • Filosofie magisters examen vid Helsingfors universitet 1997, huvudämne konsthistoria, biämnen politisk historia samt ekonomi- och socialhistoria
  • Studier också i Strasbourg, Stockholm och Jyväskylä universitet
  • Arbetat som guide i Helsingfors.

 
Vd från 1.9.2017, Helsinki Marketing
Utvecklingsdirektör
, Helsinki Marketing, 2016–

Helsinki Marketing är ett av Helsingfors stad ägt stadsmarknadsföringsbolag. Bolagets tidigare marknadsföringsnamn var Visit Helsinki. Namnet Helsinki Marketing beskriver bolagets utvidgade verksamhetsområde och togs i bruk i april 2017.

Kommunikationsdirektör, International Design Foundation – Internationella designstiftelsen, 2013–2016
Marknadsförings- och kommunikationsdirektör
, World Design Capital 2012 Helsinki, 2011–2013

Internationella designstiftelsen svarade för organiseringen av projektet World Design Capital Helsinki 2012. Fortsättningsprojektet Designorienterad stad förvaltade arvet från designåret och främjade utnyttjandet av design i städerna samt utvecklade designrelaterad kompetens i planeringen av offentlig service.

Marknadsföringschef, Stiftelsen Åbo 2011, 2009–2011

Stiftelsen Åbo 2011 ansvarade för genomförandet av det europeiska kulturhuvudstadsåret i Åbo.

Projektchef/Kundrelationschef, Image Match Oy, 2000–2009
 

Intervjuförfrågningar

Laura Aalto
laura.aalto@hel.fi

+358 40 507 9660

 

Prenumerera

Media

Media