Saara Aalto och Badass-banderollen blev en jackpot för marknadsföringen av Helsingfors.

År 2016 har varit ett strålande år för turismen till Helsingfors, och staden har under årets lopp också haft exceptionellt stor synlighet i internationella medier och de sociala medierna.

Saara Aalto gav Helsingfors värdefull reklam i Storbritannien genom sin succé i programmet X Factor UK. Visit Helsinkis och Slushs gemensamma Badass-banderoll blev i sin tur en internationell hit i de sociala medierna mot slutet av året.

Bild: Kimmo Brandt/Compic
Cirka 5,5 miljoner människor i Storbritannien följde Saara Aaltos imponerande homecoming-uppträdande i ”Helsingfors-delen” av tv-programmet X Factor UK (källa: ITV).

Visit Helsinki lät Meltwater utföra en analys av Helsingfors synlighet i medierna i Finland och utomlands i och med Saara Aalto. Uppföljningstiden var tre veckor: 1.12–22.12.2016.

De artiklar i vilka både Saara Aalto och Helsingfors nämndes nådde potentiellt 1,7 miljarder personer, och artiklarnas reklamvärde var 15,7 miljoner euro.

De artiklar som skrevs om Helsingfors och Slushs gemensamma Badass-banderoll 1.12–22.12.2016 nådde i sin tur uppskattningsvis 270 miljoner personer.

Slush attraherade över 15 000 besökare till Helsingfors i månadsskiftet november–december. I år anordnades dessutom ett systerevenemang på Kabelfabriken, Slush Music, med cirka 1 500 medverkande proffs inom musikbranschen. Sammanlagt lockade evenemangen besökare från omkring 124 olika länder. Slush och Helsingfors fick oerhört stor synlighet både i internationella medier och i de sociala medierna inte bara tack vare banderollen, men också i övrigt.

– Helsingfors och Finland har i år fått rekordstor internationell synlighet i form av allt från betydande rankningar inom turismbranschen till spektakulära evenemang. National Geographic prisade Helsingfors till skyarna redan i februari, och i oktober utsåg Lonely Planet Finland till det tredje bästa resmålet år 2017. Även bastukulturen i Helsingfors har fått stor synlighet i medierna framför allt tack vare Löyly, Allas Sea Pool och Helsinki Sauna Day, säger Laura Aalto, utvecklingsdirektör vid Visit Helsinki.

Övernattningarna ökar

Turismen från Ryssland har fortsatt att minska, men trots det har antalet övernattningar ökat i Helsingfors.

– Enligt våra beräkningar har antalet övernattningar ökat med 3–4 procent från föregående år. Jag tror att vi kommer att nå upp till cirka 3,6 miljoner övernattningar år 2016, säger Visit Helsinkis verkställande direktör Tuulikki Becker.

Becker menar att det största utländska marknadsområdet alltjämt torde vara Tyskland, medan Sverige och USA tävlar om andra plats. Efter dessa tre följer Storbritannien, Japan och Ryssland, som är jämnstarka sinsemellan. Kina når ännu inte upp till samma nivå som de sex länderna i täten, trots att kinesernas övernattningar har ökat med mer än 20 procent.

– Den snabba tillväxten beror på de stora internationella evenemang och kongresser som har anordnats. Hotellkapaciteten ökade mot slutet av året och dess effekt syns ännu inte i statistiken för år 2016, förklarar Becker.

En mer detaljerad rapport om statistiken över turismen till Helsingfors år 2016 publiceras i februari 2017.

Evenemangens år 2017

Helsingfors stad firar jubileumsåret för Finlands självständighet med över 50 olika programprojekt och hundratals enskilda evenemang. Dessutom fungerar Helsingfors som en scen för flera storevenemang under år 2017.

Året inleds i Helsingfors med invigningsfesten Finland 100 år, i och med vilken det nya året denna gång kommer att välkomnas i området kring Medborgartorget och Tölöviken i stället för på Senatstorget. Bland årets övriga höjdpunkter kan nämnas ljusfestivalen Lux Helsinki i början av januari, VM i konståkning vid månadsskiftet mars–april, yrkesutbildningens storevenemang Taitaja 2017 (Mästare 2017) i maj, Helsingforsdagen, som omspänner två dagar (11.6 och 12.6), och Flow Festival i augusti.
Ett betydande projekt inom ramen för jubileumsåret Finland 100 år är det nya centralbiblioteket, som invigs på självständighetsdagen 2018.

– Marknadsföringen av Helsingfors omorganiseras. I fortsättningen kommer vi att bedriva stadsmarknadsföring utifrån Helsingfors nya varumärkeskoncept och marknadsföringsstrategi i tätt samarbete med våra partner. Helsingfors får en ny digital tjänst som ska betjäna turister, stadens invånare och företag, berättar Laura Aalto.

Den nya tjänsten med Helsingfors nya visuella framtoning öppnas stegvis från början av 2017.

Mer information:

Utvecklingsdirektör Laura Aalto, Visit Helsinki
laura.aalto@hel.fi
040-507 9660

Meltwater Media Analyst Ida Vehnämäki
ida.vehnamaki@meltwater.com

 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar