Staden är din – programsökningen för Helsingforsdagen börjar

Helsingfors och Helsingin Sanomat inbjuder stadsborna att delta i skapandet av Helsingforsdagen, som till ära av jubileumsåret Finland 100 firas rentav i två dagar: 11 och 12 juni.

Foto: Jussi Hellsten

Nu kan alla stadsbor göra staden till sin: till Helsingforsdagens programsökning är alla aktörer välkomna, som producerar avgiftsfritt program som är öppet för alla. Program kan arrangeras för en eller två dagar.

Helsingforsdagens programsökning är öppen till den 15 april, och det egna evenemanget kan du anmäla med en elektronisk blankett på adressen www.helsinkipäivä.fi

Evenemangsarrangörerna kan ansöka om verksamhetsstipendier

I år kan programarrangörerna för Helsingforsdagen ansöka om ett verksamhetsstipendium som beviljas av Helsingfors stad. Stipendier beviljas till en del av aktörerna och stipendiemottagarna utses av en jury som består av helsingforsare.

I juryn ingår:
Erja Yläjärvi, Helsingin Sanomat
Pekka Sauri, Helsingfors stad
Arto Sivonen, Måndag, stadsaktivist
Noah Kin, Bassoradio, rapartist
Pirjo Tulikukka, Helka, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry
Jani Alanen, Kruts kärngrupp, Ungdomscentralen, Helsingfors stad
Jim Koskinen, Kruts kärngrupp, Ungdomscentralen, Helsingfors stad
Eerika Aalto, Kruts kärngrupp, Ungdomscentralen, Helsingfors stad
Marianne Saukkonen, Helsinki Marketing, Helsingforsdagens producent

Ett verksamhetsstipendium kan man ansöka om då man anmäler sig. De som ansöker om ett verksamhetsstipendium ska motivera behovet av ett stipendium och ange storleken på det stipendium de ansöker om. Värdet på de stipendier som beviljas varierar mellan 100 € och 3000 €.

– Juryn beaktar bland annat hur förverkligas temat med jubileumsåret Finland 100 år, hur programmet stärker helsingforsarnas lokala stolthet och hur programmet ökar mångfaldigheten, gemenskapskänslan och de gemensamma aktiviteterna i Helsingfors, säger Helsinforsdagens koordinator och producent Marianne Saukkonen.

Vidare beaktas också att Helsingforsdagens programutbud fördelas jämnt över staden, att det bjuds på nytt slags programinnehåll, att man lockar nya besökargrupper och att tjänsterna är tillgängliga. Programjuryn beslutar om stipendierna i programsökningen senast 30.4.2017.

Evenemangsuppgifterna som anmälts med blanketten publiceras på Helsingforsdagens webbplats www.helsinkipäivä.fi på finska, svenska och engelska i maj. På webbplatsen finns också omfattande anvisningar för programarrangören.


Bakgrund

  • Helsingforsdagen firas traditionellt den 12 juni. Dagen har firats i Helsingfors sedan 1959
  • Helsingforsdagen är en festdag som firar Helsingfors som grundats 1550, och alla helsingforsare är välkomna att delta
  • Privatpersoner, sammanslutningar och företag runt om i staden kan under Helsingforsdagen bjuda alla stadsbor på öppna och avgiftsfria evenemang
  • Till Helsingforsdagens traditioner hör morgonkaffe med borgmästaren, att Stadin Kundi och Friidu utses, årets idrottare från Helsingfors väljs och Helsingforsdagens baby utses.
  • Helsingforsdagen är en del av Finland 100-programmet år 2017.


Mer information

Helsingforsdagens koordinator och producent
Marianne Saukkonen
Helsinki Marketing
marianne.saukkonen@hel.fi
tfn 040 334 7148

Marknadskommunikationschef
Tia Hallanoro
Helsinki Marketing
tia.hallanoro@hel.fi
tfn 040 826 3130

 

 

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media